Anna Lundberg och Jacob Lind JO-anmäler bl.a. stadsjuristerna i Malmö stad

Tillsammans med CENTRUM FÖR SOCIALA RÄTTIGHETER och UNGA FORUM anmäler vi Polisen och Malmö stad för deras agerande mot papperslösa familjer i Malmö. 

Vi menar att dessa myndigheter inte helt kan strunta i att pröva barnets bästa när uppgifter om gömda flyktingar lämnas ut. I november 2016 begärde Polismyndigheten att Socialtjänsten Malmö skulle skicka adress- och kontaktuppgifter till 200 personer med utvisningsbeslut, så kallade papperslösa eller gömda flyktingar. Bland dem vars uppgifter lämnades ut var många barn, som sedan far illa när deras familjer blev rädda. Nu anmäls Socialtjänsten Malmö till Justitieombudsmannen.

Enligt socialtjänstlagen ska barnets bästa beaktas vid alla beslut som rör barn. Barnkonventionen, som Sverige har skrivit under, ska ha betydelse varje gång myndigheter tar beslut som rör barn. När gränspolisen begärde ut gömda barns adressuppgifter krockade dessa regler med utlänningslagen (2005:716) 17 kap 1 §, som säger att socialnämnden ska lämna ut uppgifter om en utlännings personliga förhållanden om polisen begär det.

Det kan diskuteras vilken tyngd som reglerna om barnets bästa egentligen kan ha, ställda mot utlänningslagens tydliga bestämmelse. Men faktum är att socialtjänsten i alla ärenden där barn är berörda måste beakta barnets bästa. I höstas valde Socialtjänsten att lämna ut barns uppgifter helt utan att först undersöka vilka konsekvenser utlämnandet kunde få för barnen. Utan individuella bedömningar inför beslut kan bedömningen av barnets bästa omöjligen göras; i så fall utesluter vi att barnets bästa någonsin behöver beaktas, och konsekvenserna för barn kan bli helt orimliga. Till exempel var två av dem vars uppgifter lämnades ut en gravid kvinna i 20 årsåldern, som lider av svåra men efter de trauma hon fått genomleva som offer för trafficking, och hennes tvååriga son.

Om händelserna i höstat kommenterade en gränspolis i en intervju att ”det här är bara början”. Ytterligare 600 personer kommer att sökas upp på samma sätt och även andra strategier diskuteras. Förhoppningsvis får vi klarhet av Justitieombudsmannen om vad som bör gälla, innan gränspolisen fortsätter sina ansträngningar. Kontakta Anna.Lundberg@mah.se om du vill ha anmälan i sin helhet.