Reflektioner [Produktion]

Biblioteksrummets betydelse

I det rum som blev Forskarnas galleri  – öppet och centralt beläget – ville vi förstärka bibliotekets roll som en plats för möten och kunskapsväxling. I arbetet med Forskarnas galleri har vi talat om biblioteket som ”den trovärdiga platsen”, men då framförallt med tanke på att våra besökare upplever det så. Vad som blev tydligt i forskarintervjuerna är, att även forskarna uppfattar biblioteksrummet som en plats där de känner sig trygga att kommunicera sin forskning populärt, utan att den förvrängs eller förvanskas.

Under projektets gång har olika rumsliga lösningar testats. Konstruktioner som testats är skenor i taket för att hänga upp hyllor och posters. Ett galler hängdes upp i taket och linor längs väggarna, även detta för att kunna hänga upp utställningsföremål. Det är viktigt att dessa konstruktioner är så diskreta att man kan välja att inte använda dem i kommande utställningar. Vad som blivit uppenbart efter ett par utställningar, är att väggarna kan behövas måla om ibland.

Scenografi, teknik och gestaltning

Utifrån det narrativ som tagit fram och reviderats under steg 1 och 2, bygger teamet utställningen. För att skapa miljökänsla har olika artefakter används, t.ex. lånade vi en parkbänk av Malmö stad för att skapa stadskänsla i Space & place-utställningen. Till utställningen Kvinnor, klass, kultur byggdes dioraman med ett kök och ett städskåp.

För gestaltningen har vi testat olika typer av tekniklösningar. Grunden är en bra ljussättning av lokalen och ljuset sätts inför varje ny utställning. Belysningen vi använt är skenor och led-spottar av standardtyp. Tekniska lösningar som testats är ljuddusch, mediaspelare, bärbar dator och projektor för filmvisning eller bildspel. I nästa utställning kommer vi fördjupa och utveckla de tekniska lösningarna när vi ställer ut IOTAP (Internet of Things and People)

Presentationerna har varit en mix av analogt och digitalt; till exempel när besökarna kunde ställa frågor genom att lägga ett brev i en brevlåda och att svaren projicerades via dator och projektor på väggen.

Användarinvolvering

En utgångspunkt för utställningsproduktionen är synen på biblioteksbesökaren som kunskapsproducent. De flesta besökare – studenter, forskare, skolelever eller allmänhet – går till biblioteket för att aktivt söka information. Syftet med utställningarna i Forskarnas galleri är inte att besvara frågor eller servera fakta, utan att väcka nya frågor och inspirera till fortsatt kunskapssökande. En utmaning har varit att öppna upp för frågor och synpunkter samt att bjuda in till interaktion. På våra interaktiva delar har responsen varit blygsam. Det som renderat mest interaktivitet, var när i vi utställningen Space & Place uppmuntrade besökarna att rita in sin väg till universitet på en Malmökarta.