5. AVSLUT

Utställningen monteras ner och avslutas på utsatt datum. Utställningen kan avslutas med ett evenemang i form av ett finissage.

Utställningen utvärderas utifrån följande frågor:

  • Vad har utställningsteamet lärt sig (om utställningsproduktion)?
  • Vad har målgruppen lärt sig om ämnet?
  • Vad har forskarna lärt sig (t.ex. om samverkan i nya former)?

Efter avslutad utställning läggs den in som en post (artistic work) i universitetets öppna arkiv.

I varje utställning lämnar vi möjlighet att ställa frågor och lämna kommentarer.
I utställningen “6 om sex” kunde besökarna ställa frågor som besvarades i en projektion på väggen.