Välkommen

På bloggportalen har vi samlat ett antal bloggar och sajter som representerar några av Malmö högskolas skribenter och verksamheter. Här hittar du bland annat Rektorsbloggen där högskolans rektorer delar med sig av sina tankar och reflektioner kring utbildning, forskning och vad som sker i universitets- och högskolevärlden .

Här finns också en rad forskningscentrum och forskningsprojekt  representerade sida vid sida med samverkansprojekt. Även enskilda  professorer, administratörer och lärare delar med sig av sina tankar och erfarenheter.