Lästips! Bibliometrics and research evaluation: Uses and abuses

bokomslagYves Gingras, professor i vetenskapshistoria och -sociologi, har skrivit boken Bibliometrics and research evaluationUses and abuses (MIT Press). Boken är trots (eller tack vare) sitt ringa omfång (119 sidor) en viktig bok om utvärdering av forskning. Bibliometri, eller rättare sagt bibliometrisk data, i form av aggregerad data om publikationer och citering har blivit en central del i utvärderandet. Begrepp som rankning, metrics, Journal Impact Factor och h-index har blivit en del av forskningsvardagen.  

Yves Gingras problematiserar användningen och argumenterar för ett mer reflekterat bruk. Allt kan inte mätas på ett “objektivt” sätt genom kvantifiering, ämnesanpassad kvalitativ utvärdering kan inte ersättas. Ett annat problem som boken tar upp är okritisk användning av bibliometrisk data, i praktiken en ovetenskaplig datahantering (min tolkning).  

Boken rekommenderas till alla verksamma inom forskningsområdet, alla berörs vi direkt eller indirekt av forskningsutvärdering jämte medföljande buzz-words. Det är inte bara utvärdering som genomförs av administratörer som Yves Gingras problematiserar. Utvärderingsproblematiken reproduceras ständigt av forskare då man bedömer andra eller försöker optimera sin publicering beroende på olika nyckeltal. På sidan 80 skriver han: 

“Indeed, scientists themselves are often the ones who succumb to the anarchic uses of raw bibliometrics. As members of committees and boards with the power to affect policy decisions, they frequently push for the generalized use of such indicators, even though they have not tested their properties. This development only confirms that for scientists, the “enemy” is more often one’s colleague than a distant bureaucrat.” 

Boken finns att låna på universitetsbiblioteket. Mer om kvantitativa indikatorer finns att läsa i t.ex. The Metric Tide: Report of the Independent Review of the Role of Metrics in Research Assessment and Management. Forskning om bibliometri som forskningsfält återfinns t.ex. i tidskrifterna Journal of Informetrics och Scientometrics

/Jonas Fransson