Resilience – or sustainability?

Recently the concept of “resilience” has gained a lot of momentum. One of the arguments have been that “sustainable development” is too unclear and has been used by policymakers and other evil persons with no real intention of creating a better world…

One of the problems with the concept of sustainable development is that it combines two aspects that can be contradictory. “Sustaining” can, and have, been interpreted as similar to conservation. The question of course is –  what is it that we are sustaining? What role humans have in the systems that we look at. Are humans a “disturbance” or maybe just as “natural” as a frog or a fungus? In any case, “sustaining” seems to be targeted towards the “natural” state, which, with an exoticising eye might include ways of living that have not yet been corrupted by modern media. And what (who) do we need to develop? This easily turns just as imperialistic and western-society-values-centered. So – the concept of sustainable development is problematic. And we might need to replace it with something more…..more….specific and unambiguous. Like resilience maybe?

Don’t get me wrong now. Resilience could be a very useful and important concept. But there are also some problems, if not with the concept itself, but in the way that it is used. And some of the institutions that build on the concept, like Stockholm Resilience Center, are doing a magnificent work. That’s why it’s important that the concept doesn’t get kidnapped!

Resilience as a concept also contains some of the contradictions that we find in sustainable development. If we think of it as a property of an ecosystem we want to preserve or protect, it refers to the robustness, how well it can handle “disturbances”. But if it refers to aspects of a social system that we want to change – like corruption – then “resilience” is a problem, something that we need to overcome.

One of the most important qualities of “resilience” is that it highlights the importance of a systemic perspective. But there are also pitfalls here. Systems tend to indicate solidity, stability – and even some sort of control. But the social and ecological systems that we are a part of are open, constantly changing and largely unpredictable. Also – thinking in “resilience” terms could lead to a position where we perceive that the safe lifestyle or community that we are part of is under threat, and must be defended against…

So – my position is:  “resilience”, OK, I’ll buy it. But we need to qualify how we use the concept. Why is this preferable to sustainable development? And in what way will the use of resilience as the core concept lead to different outcomes?

 

Samhällsentreprenörskap i Malawi – onsdag 9 november

Välkommen till ett seminarium om Samhällsentreprenörskap i Malawi med Rowlands Kaotcha, Hungerprojektets Landschef Malawi.

 

Datum: 2011-11-09
Tid: 18.00-20.00
Plats: Malmö högskola Ubåtshallen Hörsalen (nedre botten), Östra Varvsgatan 9a Malmö
Anmälan: Denna föreläsning är öppen för alla. Anmäl dig för att säkert få en plats och för att vi ska kunna beräkna fika till alla.

Samhällsentreprenörskap i Malawi
Mr Rowlands Kaotcha, landschef för Hungerprojektet i Malawi, berättar om samhällsentreprenörsskap i Malawi och delar med sig av sina erfarenheter av kampen mot hunger och fattigdom, en kamp som förs med ett tydligt underifrånperspektiv. Syftet är att stärka människors möjlighet till självförsörjning för att därigenom kunna tillgodose sina grundläggande behov och bygga en bättre framtid för sina barn.

Läs mer på www.hungerprojektet.se

Varmt välkomna!

Anmälan: http://alumni.mah.se/Portal/Public/Event/Apply.aspx?EventID=38

Polstjärna – exempel på crowdsourcing

Onsdag 19 oktober kommer Karl Lindqvist från Polstjärna på besök – öppet möte på Malmö högskola@Ubåten i sal U305 10.30-11.30.

Alla är välkomna – mer info fredrik.bjork@mah.se

Så här presenterar de sig på sin hemsida:

“Polstjärna är en mötesplats för välgörenhet där målet är att motverka utanförskap bland unga i samhället. Som givare kan du rikta ditt stöd till lokala projekt i Sverige – i andra delar av landet eller riktigt nära.. Här får du en unik möjlighet att skänka pengar till små men viktiga projekt som drivs av eldsjälar. Projekt där barn och ungdomar kan få förebilder som kan bli både ledstjärnor och “polare” på vägen mot vuxenlivet. 13 juni startade vi med insamling till två projekt. De och ett till är nu fullt finansierade och arbete pågår kontinuerligt för att välja ut nya projekt. Allt arbete i stiftelsen sker ideellt.

Tiden mellan insamling och genomförande är kort. Alla projekt är konkreta, kvalitetssäkrade och så pass små att ditt bidrag verkligen kan göra skillnad!

Angenämt dilemma: just nu finansieras projekt snabbare än det tillkommer nya. För närvarande tittar Polstjärna på 18 olika projekt runtom i landet.”

Intressant – eller hur?

Think Space – conference in Copenhagen

“Med teoretiske perspektiver og praktiske eksempler vil Think Space omhandle, hvordan byens tomme bygninger kan komme i brug ved hjælp af brugerinddragelse og bottom-up processer. Konferencen skal introducere, illustrere og videreudvikle måden hvordan tomme bygninger bliver en aktiv del i udviklingen af vores byer.”

Don’t miss it:  August 18-20th (http://givrum.nu/thinkspace/)