Polstjärna – exempel på crowdsourcing

Onsdag 19 oktober kommer Karl Lindqvist från Polstjärna på besök – öppet möte på Malmö högskola@Ubåten i sal U305 10.30-11.30.

Alla är välkomna – mer info fredrik.bjork@mah.se

Så här presenterar de sig på sin hemsida:

“Polstjärna är en mötesplats för välgörenhet där målet är att motverka utanförskap bland unga i samhället. Som givare kan du rikta ditt stöd till lokala projekt i Sverige – i andra delar av landet eller riktigt nära.. Här får du en unik möjlighet att skänka pengar till små men viktiga projekt som drivs av eldsjälar. Projekt där barn och ungdomar kan få förebilder som kan bli både ledstjärnor och “polare” på vägen mot vuxenlivet. 13 juni startade vi med insamling till två projekt. De och ett till är nu fullt finansierade och arbete pågår kontinuerligt för att välja ut nya projekt. Allt arbete i stiftelsen sker ideellt.

Tiden mellan insamling och genomförande är kort. Alla projekt är konkreta, kvalitetssäkrade och så pass små att ditt bidrag verkligen kan göra skillnad!

Angenämt dilemma: just nu finansieras projekt snabbare än det tillkommer nya. För närvarande tittar Polstjärna på 18 olika projekt runtom i landet.”

Intressant – eller hur?