Att mäta och förstå effekter och värden av stadsutveckling

Sedan lång tid nu har många stadsutvecklingsinitiativ haft ett fokus på att skapa socialt och/eller miljö-mässigt hållbara stadsdelar. För att följa upp och utvärdera vad konsekvenserna av dessa faktiskt blev finns en rad olika koncept. Det aktuella seminariet tar sin utgångspunkt i ett av dessa – Social Return on Investment (SROI). SROI användas för att planera, följa upp och utvärdera effekter och värden som akti-viteter skapar, exempelvis stadsutveckling. Det social, miljömässiga och ekonomiska värdeskapandet är i fokus. Genom att mäta samtliga dessa värden med hjälp av kronor och ören är det möjligt att förstå hur de dels förhåller sig till varandra, exempelvis om det totala sociala värdet överstiger det ekonomiska, dels om det sociala, miljömässiga och ekonomiska värdet tillsammans överstiger värdet av investering-en. Att förstå det totala värdeskapandet på detta sätt är viktigt, bland annat för att motivera satsningar och prioritera mellan olika initiativ. Men framför allt för att det möjliggör beslutsunderlag för att maximera den totala nyttan.

120032_wynyard_walk_printhicmyk_thumb_800

Ett stort stadsutvecklingsprojekt inom vilket SROI har en viktig roll är Barangaroo (www.barangaroo.com) – vilken roll beskrivs under det aktuella seminariet. I projektet byggs en stor del av hamnområdet i Sydney om från industriområde till en socialt, miljömässig och ekonomiskt hållbar stadsdel. Syftet med seminariet är att belysa vilken roll SROI kan ha i stadsutveckling kopplat till planering, upp-följning och utvärdering. Viktiga frågor i det är i vilka sammanhang, på vilket sätt och för vem konceptet är användbart. Under seminariets första timme presenteras därför SROI utifrån ett stadsutvecklingsper-spektiv, medan den andra timmen vigs uteslutande åt dialog utifrån det som presenterats, bland annat innefattande en panel av lokala företrädare för den privata och offentliga stadsutvecklingssektorn. Se-minariet vänder sig till den som är intresserad av att på ett strukturerat sätt förstå vilka effekter och värden stadsutvecklingsinitiativ skapar.

Arrangör: Svenska SROI-nätverket (www.sroi-natverket.se) som är en ideell förening för individer och organisationer som vill förstå det totala värde (socialt, miljömässigt och ekonomiskt) som verksamheter och fenomen skapar. Nätverket arrangerar årligen fyra öppna seminarier som vänder sig till både befintliga och nya medlemmar, likväl som utomstående som är intresse-rade av de frågor som diskuteras. Det aktuella seminariet är årets sista.

Kostnad: Medlemmar i Svenska SROI-nätverket deltar utan kostnad. För övriga är kostnaden 300 kr (ex moms) per person. Samma pris gäller vid varje enskilt seminarium. Intresserad att bli medlem? Läs mer här: www.sroi-natverket.se/bli%20medlem.html.

Anmälan:   Skickas till info@sroi-natverket.se senast 2/12. Om du ej är medlem, uppge även fakturaadress.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *