Det autonoma universitetet: Del 2

Frågan om vilket inflytande Malmö högskola har över sina lokaler blev aktuell i juletid då upphandlingen av lokalerna för Idrottsvetenskap vid Malmö högskola blev färdig. Det hade funnits vissa förväntingar om att valet skulle falla på ”World Village of Womens Sport” (WVWS), men så blev nu inte fallet. Besvikelsen hos lokala entreprenörer som Dan Olofsson och Kent Widding Persson lät inte vänta på sig. I Kvällsposten skrev representanter från WVWS Stiftelse och Centrum för Idrottsforskning en indignerad debattartikel på temat ”En förlust för Malmö och för vetenskapen”:

Vi är […] både förvånade och besvikna över hur Malmö högskolas hanterat relationen till WVWS. De har varit med om att forma satsningen sedan dess början, varit representerade i stiftelsens styrelse på högsta ledningsnivå samt tagit ekonomisk del av satsningen på ett betydande sätt.

En fundering med anknytning till detta är naturligtvis i vilken utsträckning detta är relaterat till det faktum att högskolan inte anses ha rådighet över sina lokaler? Är det på grund av att Malmö högskola inte är en stiftelse och under Akademiska Hus förmynderi som man inte valde WVWS – eller fanns det andra skäl? Det som förut kunde tyckas vara en hypotetisk fråga visar sig kanske redan ha betydande konsekvenser för Malmö högskolas verksamhet och möjligheter till samverkan med andra aktörer. Potentiellt kan man föreställa sig att det efter historien med WVWS kan finnas samarbetspartners som ställer sig frågan om Malmö högskola är en partner att lita på.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.