Vilken roll kan och skall Malmö högskola spela i Malmös utveckling framöver?

Det är naturligtvis en händelse som ser ut som en tanke, när Malmökommissionen presenterar sina slutsatser och förslag mitt i en intensiv debatt om Malmö högskolas inriktning och styrformer. Vilken roll vill och kan Malmö högskola spela för Malmös fortsatta utveckling – och vem skall besluta om detta? Skall det handla om samlade strategiska grepp (läs toppstyrt), vilket kan vara effektivt och slagkraftigt men brista i förankring och dialog ELLER skall det bygga på breda ansatser, där en mångfald av lärare, forskare och studenter engagerar sig i olika aktiviteter på egna villkor, vilket kan vara svårt att överblicka och koordinera, men som sannolikt kan nå större intern och extern förankring och just bidra till att sätta malmöborna i centrum för en samskapande process. Ni kan säkert gissa vad jag tycker.

I vilket fall krävs att det finns någon form av beslut kring detta – och det skulle vara väldigt olyckligt om det blev ett “styrelserumsbeslut”. Min förhoppning är att detta skall vara något som diskuteras i och kring fikabord, seminarierum och föreläsningssalar!

Kommissionens slutsatser pekar tydligt mot behovet av att arbeta gränsöverskridande, vilket knappast är nytt, men man tydliggör också att det är viktigt att uppmärksamma den maktassymetri som råder. Att sätta medborgarna i centrum tycks ofta handla mest om att sätta dem i centrum för retorik. Det är också viktigt att uppmärksamma att föreningslivet/civilsamhället och dess viktiga roll omnämns explicit av kommissionen, liksom för övrigt i den nationella innovationsstrategin som kom i höstas. Föreningsliv/civilsamhälle beskrivs alltså som en viktig aktör såväl när det gäller att lyfta Sverige som att lyfta Malmö. Vilka slutsatser kan vi på Malmö högskola dra av detta? I vilken utsträckning inkluderas föreningsliv/civilsamhälle i våra utbildningar och i vår forskning? Vad skulle vi kunna göra? Ytterligare en fråga som jag tänker att vi borde diskutera vid fikabord och i utbildningslokaler, och där jag hoppas att högskolans styrande organ inte bara lägger örat mot marken i större utsträckning utan också tar aktiv del i diskussionerna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *