Om Institutet för studier i Malmös historia

Gå direkt till IMHs hemsida >>

Institutet ska initiera historisk forskning om Malmö, samtal mellan högskolan och invånarna Malmö stad, och verka som en länk för att göra samtalet dubbelriktat och ömsesidigt. Malmö högskolas uttalade ambition att bli en viktig del av samtalet i Malmö och perspektiv av medborgerlig bildning utgör en naturlig utgångspunkt. Institutet verkar för att vidga samtalet mellan högskola och stadens medborgare så att alla inkluderas, både forskare och malmöbor.

För att förstå Malmös utveckling måste man koppla utvecklingen i staden till globala utvecklingsprocesser och den betydelse influenserna utifrån haft för utvecklingen i Malmö. Att föra hem detta globala samtal till Malmö genom att knyta och befästa kontakter med forskningsarkiv och forskningsmiljöer är av stor betydelse för forskningen på Malmö högskola. Genom inbjudningar och genom att underlätta ett utbyte – professionellt och för en intresserad allmänhet – görs samtalet i Malmö också till ett samtal om Europa för att få ett historiskt perspektiv på vår egen framtid.

Föreståndare: Professor Roger Johansson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *