Minimikrav på en kandidat i Datavetenskap?

Planer finns på att i högre utsträckning använda examensbenämningar på formen datavetenskap med inriktning.

En (trolig) följ blir att fler kurser kommer/bör klassas som att ingå i huvudområde datavetenskap och detta kommer öka möjligheterna för studenter att hitta nya kombinationer av kurser för att ta ut en kandidat i datavetenskap.

Formellt räcker det ju med 90hp datavetenskap (på olika nivåer och självständigt arbete) för en kandidat i datavetenskap.

En intressant fråga är vad bör krävas (dvs ett minimum) för att erhålla en examen i datavetenskap (och sålunda försöka säkerställa detta) och tänkte vi kan utnyttja bloggen för en diskussion om detta, så kom med kommentarer…

Ett möjligt förslag på önskvärt minimumkrav är (för att starta diskussionen med lite input från Bengt…):

– programmering (i något språk)

– datastrukturer och algoritmer

– orientering/introduktion DV

– databasteknik

– nätverksteknik

/Jan