Ersättare till Homeweb

Det finns två möjigheter att ersätta gamla homeweb och John har satt samman instruktioner för att testa dessa, se länk. Om man använder homeweb i kurser är det speciellt lämpligt att ge synpunkter på dessa båda alternativ.

På Fredag  den 23/3, 14.00,  Aktersalongen håller Martin W. i ett möte om detta – hur går vi vidare?

/

Jan