Workshop om staff exchange (personalmobilitet) 8/10

Välkommen på en workshop om personalmobilitet nu på onsdag 8/10! Workshopen är en del av International Week som pågår på Lärande och samhälle den 8-10 oktober.

13:15-14:00 C233 8 oktober
Staff exchange – Get out of here!
Du får reda på vilka möjligheter som finns och du kan passa på att fråga några som varit iväg det senaste året!

Läs mer om personalmobilitet på http://mah.se/medarbetare/Internationalisering/

Knowledge Alliances deadline 3 april

EU-kommissionen har nu publicerat mallar för ansökningsblanketter för så kallade Knowledge
Alliances
(kunskapsallianser, tidigare t.ex. Tempus-projekt) inom Erasmus+.

Dessvärre finns det ännu inte så mycket information om Knowledge Alliances, men lite information går att hitta här. http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/business_en.htm och här för ansökningsinformation https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/knowledge-alliances-sector-skills-alliances-eacs1113_en

Internationella koordinatorer på TS har fått lite ytterligare dokument – hör av dig till Annabella Loconsole (DV), Rickard du Rietz (IMP) eller Sara Säthersten (Adm).

“What are Knowledge Alliances? The contribution of higher education to jobs and growth, and its international attractiveness, can be enhanced through links between education, research and business. These constitute the three sides of the “knowledge triangle”, stimulating the development of entrepreneurial, creative and innovative skills in all disciplines, and promoting innovation in higher education through more interactive learning environments and increased knowledge-exchange. They are transnational and involve minimum six independent organisations from at least three Programme Countries*, out of which at least two higher education institutions and at least two enterprises.”