Forskarfrukost på BIT

Med hälsningar från BIT:

I höst ordnar BIT något vi kallar för forskarfrukostar. Under en
morgontimme sätter vi fokus på ett tema genom konkreta presentationer och tips
om digitala verktyg. En chans för forskare och doktorander att både bli
uppdaterade och att testa och byta erfarenheter med kollegor, tänker vi. Mer
info och länk till anmälningsformulär finns på den här sidan: http://www.mah.se/Bibliotek/Bibliotekets-undervisning/Forskarfrukost/.

Checklistor i samband med ansökningar om forskningsmedel

Den 12 april går tiden ut för att lämna in VR-ansökningar inom NT-området. Det är därför hög tid att påminna om de checklistor som måste fyllas i.
För alla ansökningar om externa forskningsmedel ska minst en checklista följas och fyllas i:

Ansökan avser ett sökt belopp på mindre än 1 miljon kr/år:  använd Checklista-TS

För att områdeschefen ska godkänna ansökan krävs att ansökan tillsammans med ifylld checklista inlämnas till områdeschefen senast en vecka innan ansökningstiden löper ut.

Om ansökans sökta belopp  överstiger 1 miljon kr/år krävs dessutom att denna checklista följs och fylls i: Checklista-Mah

För att Rektor i detta fall ska godkänna ansökan krävs att denna blankett är korrekt ifylld och att denna medföljer ansökan.

Observera att vissa ansökningar, bl a till KK-stiftelsen, kräver Rektors underskrift även om det sökta beloppet understiger 1 miljon kr/år.

Hälsningar
Jörgen