Bo Peterson blir enhetschef för Medieteknik.

Medieteknik har varit utan studierektor en lång tid. Därför har man beslutat att tillsätta enhetschefen för Medieteknik redan nu, inför fakultetens omorganisation från årsskiftet.
– Det känns spännande och roligt att ha fått förtroendet som enhetschef. Medieteknik är ett brett och svårdefinierat ämne, både vad det gäller forskning och undervisning, vilket också speglar sig i att alla medarbetare har väldigt olika bakgrund. Min ambition är att vi blir en sammanhållen grupp där våra olika kompetenser kompletterar varandra, säger Bo Peterson.

The European Workshop on Computational Geometry, EuroCG17

Malmö University
April 5-7

The European Workshop on Computational Geometry is an annual, informal workshop whose goal is to provide a forum for scientists to meet, present their work, interact, and establish collaborations, in order to promote research in the field of Computational Geometry, within Europe and beyond.

The workshop aims at providing an informal atmosphere through which both established and young researchers will have a productive exchange of ideas and collaboration.
Read more

Bengt J. Nilsson
Professor of Computer Science

IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE ARCHITECTURE, ICSA

ICSA is the premier venue for practitioners and researchers interested in software architecture, in component-based software engineering and in quality aspects of software and how these relate to the design of software architectures. ICSA keeps the characteristic of a WICSA as a working conference, where researchers meet practitioners and software architects can explain the problems they face in their day-to-day work and try to influence the future of the field.

Date: 5-7 April 2017
Place: Gothenburg

More information about the conference at:
http://icsa-conferences.org/2017/

Romina Spalazzese, PhD
Senior Lecturer in Computer Science

Social Innovation Summit: fribiljetter för medarbetare och inbjudan till studenter

Snart är det dags för den andra upplagan av Social Innovation Summit, en konferens för alla som är intresserade av social innovation och samhällsentreprenörskap. Under två dagar möts deltagare över sektorsgränserna för att tillsammans utforska, forma och främja social innovation. Malmö högskola erbjuder 20 fribiljetter för intresserade medarbetare och flera föreläsningar är öppna för studenter i sällskap med sin lärare.
Läs mer i medarbetarnyheten

TS-fika!

Hej
Nu är det äntligen dax för årets TS-fika. Det är som ni alla säkert vet den 21 september kl 15-17 på plan 5, Niagara.
Vi är glada att vi i år har en grupp fantastiska studenter som kommer att presentera sina utbildningar på ett spännande sätt. Stort tack också till de lärare och programledare som hjälper till under denna process. Studenterna är väldigt taggade, så det känns jättekul! Nytt för i år är att eventet inleds med tal av vår prodekan, Andreas.
Vi hoppas att ni alla visar ert intresse och engagemang för studenternas gemensamma fika!

Glöm inte att påminna studenter att komma!

Varmt välkomna
Dorota & Filippa

EU Data Protection Policy in the Digital Environment

What will we mean by privacy in the future?
Medea Talks with Marju Lauristin, Member of the European Parliament and professor emerita at Tartu University. In this talk, Marju Lauristin will open the philosophical underpinnings of the EU data protection regulation. What is “private” data? And how do you balance individual data protection with public and commercial interests?
Marju Lauristin is a member of EU’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE). She has also been a so-called shadow rapporteur to the EU General Data Protection Regulation (GDPR). In 1990, she was the deputy speaker of the Estonian parliament and between 1992–1994 the first Minister of Social Affairs. She has since 1998 been a member of various European political organizations and is currently Vice-Chair of the Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament. Lauristin is professor emerita in social communication at Tartu University, Estonia.
The Q&A will be moderated by Andreas Jacobsson, docent in computer science at Malmö University.

September 23, at 14:00 – 16:00
Hörsal B1, Niagara

Free of charge, but please sign up!
More info: http://medea.mah.se/event/medea-talks-marju-lauristin/

EU Data Protection Policy in the Digital Environment | Medea Talks

Lic presentation Sept 23 by Niklas Ehrlin, Materials Science, TS

Dear all,

MSc Niklas Ehrlin, associated with Chalmers University of Technology and our department , will present his licentiate thesis September 23, 2016, 13.00, in room A0411, Niagara. The title of the thesis is “Inconel 718 and Hydrogen – Cathodic charging, mechanical testing and material model description”. An abstract of the thesis is attached here: Abstract_Lic_N_Ehrlin.

The discussion leader will be Dr Thomas Hansson, GKN and professor Christer Persson, Chalmers, is the examiner. The main supervisor is Christina Bjerkén, Malmö University.

All interested are welcome to attend this presentation!

Best regards,

Christina Bjerkén

TS skapar näringslivsråd

Som ett led i arbetet med att ytterligare stärka fakultetens profilering, men också relevans och kvalitet i våra huvudgrenar utbildning och forsknings avser vi att initiera ett näringslivsråd. Ni är härmed alla varmt välkomna att inkomma med förslag på lämpliga personer. Sådana personer tror vi kännetecknas av följande:

  • Är beslutsfattare (chef eller dylikt) på hyfsat senior nivå
  • Har en lokal/regional koppling och ett strategiskt perspektiv
  • Representerar ett företag eller en bransch som vi antingen har starka kopplingar till redan, eller håller på att skaffa oss

Nomineringar kan lämnas till undertecknad snarast möjligt, men helst senast den 18 september 2016. Namn, kontaktuppgifter och en kortfattad motivering räcker.

Stort tack på förhand, och lycka till med terminsstart och annat kul! 🙂

hälsar Andreas

Remisser och remissvar – linjestyrning och kollegialitet med mera

Hej
Nedan finner du ett par dokument som bland annat rör remissvar på PM angående balans mellan linjestyrning och kollegialitet vid Malmö högskola från fakultetsstyrelsen för Teknik och samhälle.

8a_Remiss missiv PM linjestyrning kollegialitet

TS LG remissvar_PM om linjestyrning och kollegialitet

Remissvar PM om linjestryrning och kollegialitet TS FS_160612 slutlig8b_Remiss PM Balans linje kollegialitet

8a_Remiss missiv PM linjestyrning kollegialitet

hälsar,
Birgitta Magnusson

Docent lecture on security and privacy

Security and privacy are what we could call the “dark side” of IoT. In this docent lecture given by Andreas Jacobsson, you’ll learn why it is important to study security and privacy and how we can design systems with these aspects in mind.

Jacobsson’s lecture is divided into three parts:

Start with Part 1: IoT, Security and Privacy, then read Part 2: On Privacy and Security in Smart Homes and finally Part 3: Security in Agile Software Development.

On IoT, Security and Privacy

Richard Toppgaard

Stipendium till TS-student

Miklas Njor Nielsen, som läst Computer Science Master’s Programme på TS, har tilldelats ett stipendium på 15 000 kr från Wollmarska fonden för sin uppsats ”Identifying Single and Stacked News Triangles in Online News Articles”.

Grattis till Miklas och tack till Annabella Loconsole som nominerade uppsatsen till stipendiet med motiveringen ”I think that the idea of ”Identifying Single and Stacked News Triangles in Online News Articles” is original and the choice of research methods and implementation of the methods are original and well implemented.”

hälsar
Birgitta Magnusson,
kvalitetskoordinator

Kristin Järvstad är ordförande i genusvetenskapligt kollegium

Sedan början av 2016 är Kristin Järvstad, universitetslektor vid Globala politiska studier, ordförande för högskolans Genusvetenskapliga kollegium, och nu finns även ett formellt beslut. Kollegiet inrättades i oktober 2013 och Charlotta Holmström var tidigare ordförande.

Övriga ledamöter i styrgruppen är:
Paula Mulinari, HS
Charlotta Holmström, HS
Jesper Fundberg, LS
Malin Ideland, LS
Carina Listerborn, KS
Bengt Götrick, OD
Kristian Stålne, TS

Styrgruppens mandatperiod är 2016-01-01 till 2017-12-31.

Läs mer om Genusvetenskapligt kollegium på http://www.mah.se/natverk/genusvetkoll

Utlysning Teaching Sabbatical 2016

Vi kan meddela att STINT nu öppnat utlysningen för årets omgång av Teaching Sabbatical programmet. Som bekant ger programmet en möjlighet för forskare och lärare med en passion för undervisningsfrågor att spendera en hösttermin på ett av våra tio partnerlärosäten i USA, Japan, Singapore och Hong Kong.

All information om årets utlysning finner ni på http://www.stint.se/se/program/teaching_sabbatical. Alla nomineringar måste vara STINT tillhanda senast 15:00 den 20 september 2016.

Nytt för i år är att STINT inbjudit programmets lärosätesrepresentanter till en studieresa i Singapore (24-27 oktober) i samband med vårt halvtidsseminarium. Förutom att resan kommer ge en närmare inblick i hur programmet fungerar i praktiken så ingår även besök på två av Asiens främsta universitet, Nanyang Technological University och National University of Singapore. Besöken kommer ge er insikt i hur dessa universitet arbetar med pedagogisk utveckling inom utbildning och forskning. Antalet platser är begränsade och deltagarna står för sina egna kostnader.

För frågor om årets utlysning eller vidare intresse för studieresan är ni varmt välkomna att kontakta mig.

Bästa hälsningar,

Christofer Carlsson, Programme manager The STINT Foundation

Office:  +46 8 671 19 97, Mobile: +46 707 65 75 31

Email:  christofer.carlsson@stint.se

 

Till TS forskare

Kommunikationsavdelningen vill veta vem som eventuellt är engagerad av intresseorganisationer, bokförlag m.fl. för att  tala i antingen Almedalen 2.7-9.7 och/eller på Bokmässan 22.9-25.9

Vänligen hör i så fall av er till Magnus Jando magnus.jando@mah.se  och berätta var och när ni ska tala. Det gäller alltså arrangemang som Malmö  högskola inte själv arrangerar.

Nominera en kollega

Malmö högskola söker nya dekaner för Fakulteterna hälsa och samhälle, kultur och samhälle samt Odontologiska fakulteten.

Passa på att nominera en kollega som du tycker skulle passa för uppdraget! Nomineringstiden är förlängd till 1 maj 2016.

En dekan vid en fakultet driver det strategiska arbetet genom att utöva ett akademiskt och inkluderande ledarskap. Uppdraget som dekan är på tre år, med möjlighet till ytterligare tre års förlängning. Start 1 januari 2017 eller enligt överenskommelse.

Gör så här:
En nominering ska innehålla;namn på den du nominerar och en kort motivering. Skickas till HR-specialist: gertrud.svensson@mah.se.

Glöm inte att ange till vilket uppdrag du nominerar.

Läs mer om uppdragen:
Annonser: www.mah.se/ledigaanstallningar

Välkommen att nominera fakultetens hedersdoktor 2016!

I år kommer årshögtiden att vara fredagen den 21 oktober och vi välkomnar nu förslag på TS hedersdoktor 2016.

Förslag lämnas till Susanne Lundborg (susanne.lundborg@mah.se) senast den 13 maj och kommer att beredas i FFN. Namnen på de föreslagna personerna skall inte spridas.

Förslaget skall bestå av kort beskrivning av personen och en motivering till varför personen föreslås bli hedersdoktor. Om personen har en hemsida skicka även med en länk till denna. Vem eller vilka som ger förslaget skall också anges, dessa behöver också bistå med en kort populärvetenskaplig motivering  i det fall att kandidaten kommer att bli hedersdoktor.

Kriterier för utnämning till hedersdoktor

Följande kriterier gäller för utnämnande av hedersdoktorer vid Fakulteten för teknik och samhälle. Ett eller flera av kriterierna kan användas.

Till hedersdoktor kan den utses som:

– har anknytning till Malmö högskola och har haft ett omfattande inflytande som inspirationskälla för den vetenskapliga utvecklingen inom fakultetens ämnen eller forskningsmiljöer

– har anknytning till Malmö högskola och har utfört ett viktigt forskningsinriktat arbete inom fakultetens ämnen utan att ha akademisk examen

– har anknytning till regionen och har gjort framstående insatser inom teknikområdet

– har eller har haft stor betydelse för högskolans internationella samarbete inom forskning och utbildning

– på annat sätt än forskning på ett avgörande sätt befrämjat utvecklingen av fakulteten och Malmö högskola

Vem kan inte bli hedersdoktor?

– Hedersdoktorat får inte delas ut som motprestation för ekonomiska bidrag eller liknande.

– Den som har en doktorsexamen från Malmö högskola kan inte utses till hedersdoktor vid fakulteten.

– Den som föreslås får inte vara hedersdoktor i samma ämne vid annat lärosäte i Sverige. Däremot kan en person exempelvis vara filosofie hedersdoktor vid ett lärosäte och medicine hedersdoktor vid ett annat.