MAH:s årliga pedagogiska konferens

Den 1-2 december går MAH:s årliga konferens FOKUS av stapeln på St Gertrud här i Malmö. Bland talarna märks bl a mottagarna av årets pedagogiska utmärkelse och TS egna Annabella Loconsole, Anton Tibblin och Farid Naisan, som ska tala om flipped classroom i datavetenskap. Spännande! Så missa för allt i världen inte detta.

Program och anmälan finns här.

tipsar Andreas

Sugen på att testa VLM-system?

Patricia Staaf och Björn Lundgren vid Centrum för akademiskt lärarskap letar nu efter piloter som vill testa system i den pågående upphandlingen av ny virtuell lärmiljö (VLM). Så här skriver de: 

Det finns nu möjlighet för ett antal  lärare, studieadministratörer och studenter att testa system som är aktuella i den pågående upphandlingen av ny lärplattform. Totalt deltar ca 15 lärosäten i testningen.  

De som deltar i testningen förväntas:

  • Delta i informationsmöte tillsammans med Systemförvaltare Björn Lundgren kl 09.00 – 10.00 21/11.
  • Delta i  webinarium med de fyra leverantörer som är aktuella i den pågående upphandlingen,  1 timme per leverantör. Schema är inte fastställt ännu och det kommer att vara  möjligt att se inspelningar av webinarierna i efterhand om man inte kan delta den aktuella tiden 21 – 22/11.
  • Testa de fyra  systemen utifrån ett antal givna uppgifter som tex skapa inloggningsuppgifter, ladda upp dokument o.d. Detta kan man göra när och var man vill. Uppskattningsvis upp till 8 timmars arbete. Medarbetarna uppmanas ta tid på sitt arbete. Perioden 21 – 30/11.  
  • Delta i ett avslutande och summerande möte inkl lunch. 30/11 11 – 13.00

AKL ersätter intresserade piloter för den nedlagda tiden, upp till 15 timmar per person. 

Är du intresserad går det bra att mejla Björn Lundgren så snart som möjligt.

förmedlar Andreas

TS-lärare bland de nominerade till årets pedagogiska utmärkelse

Det är med stor glädje en kan konstatera att hela 8 av de totalt 22 nomineringarna till årets pedagogiska utmärkelse innehas av lärare vid vår eminenta fakultet. Vilka de nominerade lärarna är kan en läsa om här.

Nu är det ju inte förrän imorgon på själva högtiden som det står klart vilken eller vilka som får utmärkelsen, men oavsett hur det än går där så tycker jag att TS lärare i allmänhet och de nominerade i synnerhet bör sträcka extra mycket på sig. Ni gör skillnad för våra studenter och jag är mycket glad och stolt över att ha er i vår verksamhet. Så tack och keep it up! 🙂

hälsar Andreas

 

Påminnelse: årets viktigaste och finaste utmärkelse

Den 19 september är det deadline för nomineringar till årets pedagogiska utmärkelse vid Malmö högskola. Så, ta chansen och nominera kollegor eller uppmuntra studenter att nominera lärare till denna den finaste och viktigaste utmärkelsen på hela vårt lärosäte. 🙂

Nominera här.

Läs mer om utmärkelsen här.

påminner Andreas

 

TS skapar näringslivsråd

Som ett led i arbetet med att ytterligare stärka fakultetens profilering, men också relevans och kvalitet i våra huvudgrenar utbildning och forsknings avser vi att initiera ett näringslivsråd. Ni är härmed alla varmt välkomna att inkomma med förslag på lämpliga personer. Sådana personer tror vi kännetecknas av följande:

  • Är beslutsfattare (chef eller dylikt) på hyfsat senior nivå
  • Har en lokal/regional koppling och ett strategiskt perspektiv
  • Representerar ett företag eller en bransch som vi antingen har starka kopplingar till redan, eller håller på att skaffa oss

Nomineringar kan lämnas till undertecknad snarast möjligt, men helst senast den 18 september 2016. Namn, kontaktuppgifter och en kortfattad motivering räcker.

Stort tack på förhand, och lycka till med terminsstart och annat kul! 🙂

hälsar Andreas

Seminarium om tvåspråkighet och identitet

Teresa Tomašević, prefekt vid SPS och ordförande i högskolans styrgrupp för breddad rekrytering, bjuder in till följande seminarium. Varmt välkomna!

Den 11 maj kommer Linda Bäckman från Åbo universitet hit för att presentera sin forskning om språk och identitet hos andragenerationsinvandrare. Hon har gjort en jämförande studie mellan Åbo, Birmingham och Malmö. Här finns en kortare presentation av Linda och hennes forskning: http://www.abo.fi/fakultet/Content/Document/document/25928 

Ta med en kollega och kom! Sprid gärna. 

Tid: 15–17, eftersits från kl 17.

Plats: Meddelas 

Anmälan om deltagande: Teresa Tomašević

hälsar Andreas

Årets alumn på TS avslutningshögtid

Vid årets avslutningshögtid den 26 maj har vi för avsikt att dela ut en utmärkelse till årets TS-alumn. Vi behöver därför er hjälp med förslag på lämpliga kandidater. Alumnen ifråga passar in följande beskrivning:

  • Har examen från TS
  • Har gjort insatser för utbildningen
  • Har uppmärksammats i omvärlden

Priset består åtminstone av ära, applåder, blommor och ett fint diplom.

Jag vill nu be er om att skicka nomineringar till mig så fort som möjligt, dock helst senast på fredagen den 11/3. (Det kan ju behövas lite framförhållning för att få alumnen ifråga till Malmö.)

Varmt tack på förhand!

hälsar Andreas

Ps. Årets avslutningshögtid äger rum den 26 maj med start kl 17.

Tack, Anton!

Anton Tibblin, universitetsadjunkt i datavetenskap och programledare för Informationsarkitektprogrammet (IA) anordnade igår en IA-dag för både medarbetare, nuvarande studenter och alumner. Alumnerna representerade en rad intressanta arbetsgivare som t ex Google, Ikea, Netlight och Cybercom. Datalärarna Carl Magnus Olsson och Fredrik Hall pratade om forskning och vad det betyder att vara informationsarkitekt. Drivhuset informerade om karriärportfolios, och jag hade förmånen att få prata om Den akademiska vägen (dvs Den rätta vägen 🙂 ).  Till detta ett rum fullt av studenter från alla årskurser på IA. Allt avslutades med en gemensam After Work i Niagara-restaurangen. Inte konstigt att stämningen var god, uppslutningen stor och intresset högt.

För den som vill veta mer om IA-dagen så finns en utmärkt intervju med arrangören (Anton) här. För ytterligare detaljer om upplägg och arrangemang rekommenderar jag ett samtal med Anton.

Avslutningsvis: TACK, Anton! Mycket fint gjort! Jag hoppas innerligt att ditt arrangemang sprider sig till andra utbildningar vid TS…

hälsar Andreas

 

Workshop om att studera med dyslexi

Här följer ett meddelande från ordförande för Studentkåren Malmö:

Studentkåren, tillsammans med MAH och dyslexiförbundet, anordnar en workshop om hur det är att studera med dyslexi. Första workshopen är på tisdag på HS och den andra på onsdag på Orkanen. Mer information finns i bifogad inbjudan!

Vi på studentkåren tycker att det är väldigt viktigt att så många medarbetare och studenter som möjligt kommer. Vi bjuder varmt in er till dessa events, och vi uppskattar om ni kan sprida ordet vidare till folk i er närhet.

Anmälan går ut redan imorgon, men eventet kommer att vara öppet även för oanmälda!

förmedlar Andreas

 

Kom in med ett äskande

För att underlätta förnyelse och bereda utrymme för strategisk utveckling av fakultetens utbildningsverksamhet finns det en pott med utvecklingsmedel avsatta till vårt förfogande. Potten är inte oändligt stor, men det finns utrymme att finansiera mindre utvecklingsprojekt, inköp av material och utrustning, resor o dyl.

Om du har en idé på något som berör utveckling av vår utbildningsverksamhet och som gynnar TS utveckling, hör av dig med ett äskande, dvs en kort beskrivning av din idé och varför den gynnar fakultetens långsiktiga åtaganden, samt hur mycket medel som behövs och hur de ska användas. Observera att idén måste genomföras under 2016.

Exempel på idéer som pengarna kan användas till är internationalisering, kursutvärdering/studentinflytande, breddad rekrytering, pedagogisk utveckling, samverkan i utbildningen, osv. Det kan även vara klokt att stämma av idén med någon av våra högskolepedagogiska koordinatorer (Kristina von Hausswollf på DV och Sven Packmohr på IMP) innan inskick.

Det går bra att skicka äskandet när som helst under året, dvs detta är ett öppet och löpande call for contributions. Äskandet skickas till mig med CC till vår ekonom Torbjörn Olsson. Innan beslut om tilldelning fattas kan äskandet komma att diskuteras med fakultetens utbildningsnämnd och/eller ledningsgrupp. Notera att prefekterna bör ställa sig bakom äskandet för att det ska kunna genomföras.

Så: varmt välkomna! 🙂

hälsar Andreas

 

Studentkåren på besök

För att ytterligare stärka studentkårens verksamhet i Niagara kommer TS studentombud (May Samhouri) att besöka våra studenter under den inledande delen av terminen. Jag kan naturligtvis inte säga exakt hur det här kommer att gå till, men om May knackar på dörren till en föreläsning (el motsv) och ber om att få låna studenternas öron och ögon ett par minuter så hoppas jag att ni är tillmötesgående. Möjlighet till studiesocialt engagemang och utbildningsbevakning i bl a kårens regi är ju en viktig pusselbit i att göra utbildning med mycket hög kvalitet. 🙂

Tack på förhand!

hälsar Andreas

 

—-English version—-

 

The student body union at Malmö University has the intention to visit TS students in class in the beginning of the spring term. Since student body union activities are an important part of quality work in higher education, I hope that you will let them have a few minutes to present their ongoing work.

Thanks in advance!

B.R.,

Andreas

Stipendiemöjlighet

Stiftelsen Längmanska kulturfonden kommer under våren 2016 att återigen dela ut det s k Franke-stipendiet. Stipendiet, som är på 50 000 kr, tilldelas en student på kandidat-, master- eller forskarnivå som utmärkt sig genom särskilda insatser och starkt engagemang för en förbättrad utbildning/fördjupad utbildning inom högskolan. Se bifogad utlysning.

Malmö högskolas förslag till mottagare av stipendiet skall vara Stiftelsen till handa senast den 26 februari 2016.
Intern nomineringsprocess
Varje fakultet har möjlighet att nominera en student. Förslag – med motivering och bakgrundsmaterial på högst två sidor – ska lämnas till Rektor som i samråd med prorektor samt vicerektor för forskning och forskarutbildning fattar beslut om högskolans kandidat/er.

Fakulteternas förslag skickas företrädesvis som pdf-filer till monika.patay@mah.se senast den 16 februari 2016. Det innebär att TS fakultetsnivå vill ha in förslag från lärare och forskare senast den 12/2 kl 12:00. Nomineringarna skickas till birgitta.magnusson@mah.se.

 

Dessutom
Sedan tidigare har det även informerats om två andra stipendiemöjligheter. Klicka här för att komma till det blogginlägget. Notera att sista datum för inlämning av förslag till dessa är den 4/2.

 

hälsar Andreas

 

Tid för nominering av stipendiater

Här kommer information om nominering, urval och beslut av 2015 års mottagare till stipendier från stiftelserna Sparbanksstiftelsen Skåne och Wollmarkska fonden. Informationen nedan riktar sig egentligen till alla lärare vid TS, men är särskilt relevant för kursansvariga, examinatorer och handledare i våra examensuppsatskurser.

I bifogad fil finns information om utlysning av stipendier till författare av uppsatser vid Malmö högskola 2015.

Varje fakultet har möjlighet att nominera uppsatser i förhållande till antal studenter registrerade vid fakulteten enligt tabell i filen ovan. Centrala stipendiekommittén vid högskolan rangordnar de sju bästa uppsatser som nominerats utifrån kriterierna i dokumentet. Centrala stipendiekommittén lämnar förslag om stipendiater till rektor under maj månad, varefter rektor fattar beslut.

Nominerade uppsatser ska vara examinerade under vår- eller höstterminen 2015.

Aktuella uppsatser vid TS skickas som pdf-fil till kvlitetskoordinator Birgitta Magnusson med motivering senast den 4 februari 2016. Den 11/2 behandlar utbildningsnämnden vid TS inkomna nomineringar samt beslutar om vilka som skickas vidare till den centrala stipendiekommittéen.

Avslutningsvis: jag ser fram emot många, goda nomineringar!

hälsar Andreas

Tack å sånt

Sent omsider vill jag rikta ett stort och hjärtligt tack till alla TS-lärare som deltog i Malmö högskolas årliga högskolepedagogiska konferens FOKUS2015. Som en kan konstatera av programmet så var det en nästintill fullständig TS-dominans bland de medverkande bidragen. Kul! Och, måste jag tillägga, som prodekan vid en fakultet som vår blir man inget annat än urstolt över alla trevliga, intressanta och relevanta presentationer som gavs av lärare vid vår fakultet. Fantastiskt!

Jag vill också särskilt tacka våra högskolepedagogiska koordinatorer Kristina von Hausswolff och Sven Packmohr för mycket god samordning och förtjänstfullt ledarskap i detta viktiga arbete. Fantastiskt, det med.

Enligt uppgifter från högskolans Centrum för akademiskt lärarskap kommer det snart en adress till en speciell plats i cyberrymden där alla presentationer och bidrag från FOKUS2015 finns. Jag återkommer om detta så snart det går.

Med detta vill jag tacka alla medarbetare för ett givande, lärorikt och spännande 2015. Det ska, så klart, bli roligt att se hur vi tar verksamheten till nya plan i det nya året.

Men nu (eller dvs inom kort): vintervila! 🙂

hälsar Andreas

 

 

 

Malmö University for Refugees meeting

The student body union of Malmö University (Studentkåren Malmö) has asked me to convey the following information to TS staff.

You are all welcome to join the initiative! If you have any questions or comments about their good work or how you can contribute, please contact the vice chairman of the student body union:

Marisol Pérez O’Connor, 0707577562

>>>>>

Hej everyone!

As part of the Malmö University for Refugees initiative, Malmö Stad and Ensamkommandes Förbund will come to the Student Union to talk about how people can help minors that come to Sweden alone to seek asylum.

Students can only do so much when it comes to this, so I think this kind of event is the perfect event for staff to join! 

The event is tomorrow (or today, depending when you read this) at 12 in the Student Union House:  https://www.facebook.com/events/949456198462295/

Also, tomorrow at 17:00, we will hold our second Language Café for refugees! We will get a group of around 40 boys around the ages of 15-18, who are EXTREMELY eager to learn Swedish!

This will also be held in the Student Union House, and you are more than welcome to join. Last week we had one person join us from the Mah staff, and it was really great! Would be nice to have more of you there.

The Language Café is held every Thursday at 17:00, so if you can’t join tomorrow feel free to join us later on!

Would be great to have many of you there!

Cheers,

Marisol

Information från AKL

Här följer information från Malmö högskolas Centrum för akademiskt lärarskap (AKL):

AKL utlyser uppdrag som pedagogiska utvecklare. Se utlysning här. Sista dag att anmäla sitt intresse är 25/11.

Dags igen för utbildning för blivande handledare på forskarnivå. Utbildningen genomförs februari – juni 2016. Anmälan senast 1/12 via anmälningsblankett som finns här.

FOKUS: Studenters lärande. Vår pedagogiska konferens genomförs på Tangopalatset 26–27 /11.
Välkomna att ta del av pedagogiskt utvecklingsarbete och nya digitala verktyg under två inspirerande dagar med miljöombyte, god mat och tid för samtal. Anmälan via AKLs hemsida senast 12/11.

AKL ordnar en halvdag 30/11 på temat: Högre utbildning – vad säger lagen för som leder pedagogisk verksamhet. Gäller särskilt programledare, studierektorer, prefekter, osv, men alla intresserade är välkomna. Vi kommer att med utgångspunkt i dels lagstiftning , dels lokala regler och policys, att diskutera vad detta innebär för rollen som programledare och hur rollen förhåller sig till andra med ansvar för kvalitet i utbildning. Slutligen inventeras eventuella behov av stöd i rollen (nätverk, kompetensutveckling etc).

“Sveriges största konferens för utveckling av högre utbildning”, dvs NU2016 har förlängt tiden för att lämna abstracts till 15/11 så än är det inte försent!

Det går också fortfarande att anmäla sig till höstens återstående workshops:

Avslutningsvis kan det vara värt att notera att AKL numera är en permanent centrumbildning vid högskolan. Har man missat den nyheten finns den här.

Frågor besvaras gärna av undertecknad eller någon av TS högskolepedagogiska koordinatorer Kristina eller Sven.

hälsar Andreas

 

Nominera årets lärare

Då var det återigen dags att nominera årets lärare!

Utbildningsberedningen, tillsammans med Studentkåren Malmö och Odontologiska studentkåren, utlyser pedagogisk utmärkelse till den/de lärare som har visat särskild god pedagogisk förmåga med avseende på att främja studenters lärande. Studenter och medarbetare vid högskolan uppmanas härmed att nominera särskilt goda pedagogiska insatser i utbildningen.

Nominera kollegor och lärarlag här.

Läs mer om syfte och upplägg för utmärkelsen här.

…Som man kan se av den här förteckningen har vi ju vid TS en stolt tradition av duktiga lärare som mottagare av denna prestigefyllda utmärkelse. Senast var det ju t ex lärarlaget i medieteknik som erhöll äran, uppskattningen och prispengarna.

Alltså och i korthet: nominera mera, så blir TS-mottagarna flera! 🙂

hälsar Andreas

 

MAH:s pedagogiska konferens 2015

Vill bara kort meddela att MAH:s pedagogiska konferens i år kommer att gå av stapeln den 26-27 november. Särskilt viktigt för TS mottagare av pedagogiska utvecklingsmedel, men också en händelse som så klart är intressant för alla lärare. Notera gärna datumen! Mer information kommer inom kort via AKL.

Efter detta korta meddelande kommer följande kortfattade hälsning: glad påsk!

hälsar Andreas

 

Uppföljningsseminarium om UKÄ-utvärderingarna

Samtliga lärare vid TS, men särskilt beredningsansvariga för våra självvärderingar i UKÄ:s kvalitetsgranskning inbjudes härmed till följande seminarium:

Nu är hela fyraårscykeln av UKÄs kvalitetsutvärderingar av examina på grund- och avancerad nivå slutförd och vi vill därför bjuda in till ett högskolegemensamt uppföljningsseminarium där vi kan diskutera synpunkter och erfarenheter från utvärderingssystemet och vår interna process kring utvärderingarna, analysera resultaten och diskutera hur vi på bästa sätt tar tillvara våra lärdomar från dessa fyra år i syfte att ytterligare stärka kvaliteten i våra utbildningar.

Seminariet äger rum måndagen den 17 november kl 13:15 – 16:00 i sal D222 på Orkanen.

Program för seminariet finns här.

Seminariet riktar sig t ex till alla lärare som har varit med och skrivit självvärderingar och/eller deltagit i lärosätesintervjuer, programansvariga, ämnesansvariga, prefekter, enhetschefer, dekaner, avdelningschefer, UB-ledamöter, kvalitetskoordinatorer m fl.

Alla intresserade är självklart välkomna!

Sprid därför gärna denna inbjudan inom din fakultet/avdelning.

Vänligen anmäl ditt deltagande i seminariet senast den 13 november till Birgitta.Magnusson@mah.se

Välkomna!

Cecilia Christersson
Prorektor

Hoppas att vi ses där!

hälsar Andreas

InnoConference

Nils Ekelund, professor i växtfysiologi och prefekt vid Institutionen för natur, miljö och samhälle (NMS) på LS hälsar att lärare och studenter vid TS är hjärtligt välkomna att delta i InnoConference, som är en del av InnoCarnival (“Europas största innovationskarneval”).

Den 13-14 november välkomnas forskare, entreprenörer, skolledare, pedagoger, utvecklingsledare och många fler att diskutera hållbarhetsfrågor med unga deltagare från InnoCarnival Skåne. Väletablerade föreläsare kommer att möta ungas framtidsperspektiv och konferensens deltagare får en unik chans att uppleva deras innovationer i en kreativ miljö.

Lunch och fika samt middag på Rådhuset 13 november ingår. Delar av programmet kommer att hållas på engelska.

Information om konferensen inklusive program och anmälan finns här.

Därmed en särskild uppmaning till TS programledare: tipsa gärna våra studenter om det här!

hälsar Andreas