Lic presentation November 11 by Aleksander Fabijan, Computer Science, TS

Dear all

Aleksander Fabijan, PhD student in Computer Science, will present his licentiate thesis November 11, 2016, 13.15, in room B0E07, Niagara.

The title of the thesis is “Developing the Right Features: The Role and Impact of Customer and Product Data in Software Product Development”. You find more details and the thesis for download here: https://dspace.mah.se/handle/2043/21268

The discussion leader will be Professor Kurt Schneider, Leibniz Universität Hannover. Professor Paul Davidsson is the examiner and Helena Holmström Olsson is the principal supervisor

All interested are welcome to attend this presentation!

 

Lic presentation Sept 23 by Niklas Ehrlin, Materials Science, TS

Dear all,

MSc Niklas Ehrlin, associated with Chalmers University of Technology and our department , will present his licentiate thesis September 23, 2016, 13.00, in room A0411, Niagara. The title of the thesis is “Inconel 718 and Hydrogen – Cathodic charging, mechanical testing and material model description”. An abstract of the thesis is attached here: Abstract_Lic_N_Ehrlin.

The discussion leader will be Dr Thomas Hansson, GKN and professor Christer Persson, Chalmers, is the examiner. The main supervisor is Christina Bjerkén, Malmö University.

All interested are welcome to attend this presentation!

Best regards,

Christina Bjerkén

Kristin Järvstad är ordförande i genusvetenskapligt kollegium

Sedan början av 2016 är Kristin Järvstad, universitetslektor vid Globala politiska studier, ordförande för högskolans Genusvetenskapliga kollegium, och nu finns även ett formellt beslut. Kollegiet inrättades i oktober 2013 och Charlotta Holmström var tidigare ordförande.

Övriga ledamöter i styrgruppen är:
Paula Mulinari, HS
Charlotta Holmström, HS
Jesper Fundberg, LS
Malin Ideland, LS
Carina Listerborn, KS
Bengt Götrick, OD
Kristian Stålne, TS

Styrgruppens mandatperiod är 2016-01-01 till 2017-12-31.

Läs mer om Genusvetenskapligt kollegium på http://www.mah.se/natverk/genusvetkoll

Utlysning Teaching Sabbatical 2016

Vi kan meddela att STINT nu öppnat utlysningen för årets omgång av Teaching Sabbatical programmet. Som bekant ger programmet en möjlighet för forskare och lärare med en passion för undervisningsfrågor att spendera en hösttermin på ett av våra tio partnerlärosäten i USA, Japan, Singapore och Hong Kong.

All information om årets utlysning finner ni på http://www.stint.se/se/program/teaching_sabbatical. Alla nomineringar måste vara STINT tillhanda senast 15:00 den 20 september 2016.

Nytt för i år är att STINT inbjudit programmets lärosätesrepresentanter till en studieresa i Singapore (24-27 oktober) i samband med vårt halvtidsseminarium. Förutom att resan kommer ge en närmare inblick i hur programmet fungerar i praktiken så ingår även besök på två av Asiens främsta universitet, Nanyang Technological University och National University of Singapore. Besöken kommer ge er insikt i hur dessa universitet arbetar med pedagogisk utveckling inom utbildning och forskning. Antalet platser är begränsade och deltagarna står för sina egna kostnader.

För frågor om årets utlysning eller vidare intresse för studieresan är ni varmt välkomna att kontakta mig.

Bästa hälsningar,

Christofer Carlsson, Programme manager The STINT Foundation

Office:  +46 8 671 19 97, Mobile: +46 707 65 75 31

Email:  christofer.carlsson@stint.se

 

Sommaravslutning på Boulebar för TS

Sommaravslutning på Boulebar för TS! (In English below)

Som tack för terminens verksamhet bjuds all personal på Fakulteten för teknik och samhälle in till en avslutningskväll på Boulebar på Drottningtorget 8 i Malmö tisdagen den 14 Juni med samling kl. 16:20.

Programmet för kvällen:

16:30-18:00                Bouleevent – Först en kort genomgång av regler och kuriosa av vår engelskspråkiga guide. Efter det följer en rolig och spännande bouleturnering där guiden peppar, tipsar och leder oss genom boulens grusiga värld. De som vinner får såklart medaljer och applåder.

18:00-19:30                Middag – Plat de Grand. Vi serveras hela Frankrike på olika fat. Se bifogad meny för att se vilka maträtter som serveras. Det finns även ett vegetariskt alternativ. Bordsvatten serveras till maten. Övrig dryck köper du till själv.

Middagen är inne i Boulebars restaurang, men vi kommer att spela boule på utomhusbanor så kläder efter väder gäller.

Anmäl om du kan komma eller inte samt om du önskar det vegetariska alternativet på denna Doodle-länk: http://doodle.com/poll/hiy52r9i3cp8br8f

OBS: Ev. matallergier anmäls genom att lägga till en kommentar eller skicka ett mail till susanne.lundborg@mah.se.

Då detta event sker så snart måste vi ha in din anmälan senast torsdagen den 2 Juni!

Välkommen till Boulebar önskar Catarina, Jan och Mats

——————————————————-

In English:

As a thanks for this springs work we offer all staff at the Faculty of Technology and Society a night at Boulebar at Drottningtorget 8 in Malmö on Tuesday, June 14, gathering at 16:20.

The program for the evening:

16:30 – 18:00             Boule Event – First, a brief review of the rules and interesting facts of our English-speaking guide. Following is a fun and exciting boule tournament where the guide gives us tips and leads us through the boule gravelly world. Those who win will of course get medals and applause.

18:00 – 19:30             Dinner – Plat de Grand. On the attached menu you can see the dishes being served. There is also a vegetarian option. Table water is served with the meal. Other drinks you buy yourself.

The dinner is in the Boulebar restaurant, but we will be playing boule on outdoor courts so dress for the weather.

Register your participation, and if you wish the vegetarian option on this Doodle link: http://doodle.com/poll/hiy52r9i3cp8br8f

NOTE: Any food allergies is reported by adding a comment in the Doodle or send an email to susanne.lundborg@mah.se.

When this event occurs so soon we need to have your registration in by Thursday, June 2 the latest!

Welcome to Boulebar! Catarina, Jan and Mats

Till TS forskare

Kommunikationsavdelningen vill veta vem som eventuellt är engagerad av intresseorganisationer, bokförlag m.fl. för att  tala i antingen Almedalen 2.7-9.7 och/eller på Bokmässan 22.9-25.9

Vänligen hör i så fall av er till Magnus Jando magnus.jando@mah.se  och berätta var och när ni ska tala. Det gäller alltså arrangemang som Malmö  högskola inte själv arrangerar.

Välkommen att nominera fakultetens hedersdoktor 2016!

I år kommer årshögtiden att vara fredagen den 21 oktober och vi välkomnar nu förslag på TS hedersdoktor 2016.

Förslag lämnas till Susanne Lundborg (susanne.lundborg@mah.se) senast den 13 maj och kommer att beredas i FFN. Namnen på de föreslagna personerna skall inte spridas.

Förslaget skall bestå av kort beskrivning av personen och en motivering till varför personen föreslås bli hedersdoktor. Om personen har en hemsida skicka även med en länk till denna. Vem eller vilka som ger förslaget skall också anges, dessa behöver också bistå med en kort populärvetenskaplig motivering  i det fall att kandidaten kommer att bli hedersdoktor.

Kriterier för utnämning till hedersdoktor

Följande kriterier gäller för utnämnande av hedersdoktorer vid Fakulteten för teknik och samhälle. Ett eller flera av kriterierna kan användas.

Till hedersdoktor kan den utses som:

– har anknytning till Malmö högskola och har haft ett omfattande inflytande som inspirationskälla för den vetenskapliga utvecklingen inom fakultetens ämnen eller forskningsmiljöer

– har anknytning till Malmö högskola och har utfört ett viktigt forskningsinriktat arbete inom fakultetens ämnen utan att ha akademisk examen

– har anknytning till regionen och har gjort framstående insatser inom teknikområdet

– har eller har haft stor betydelse för högskolans internationella samarbete inom forskning och utbildning

– på annat sätt än forskning på ett avgörande sätt befrämjat utvecklingen av fakulteten och Malmö högskola

Vem kan inte bli hedersdoktor?

– Hedersdoktorat får inte delas ut som motprestation för ekonomiska bidrag eller liknande.

– Den som har en doktorsexamen från Malmö högskola kan inte utses till hedersdoktor vid fakulteten.

– Den som föreslås får inte vara hedersdoktor i samma ämne vid annat lärosäte i Sverige. Däremot kan en person exempelvis vara filosofie hedersdoktor vid ett lärosäte och medicine hedersdoktor vid ett annat.

Hackademy for refugees

A couple of companies will organise an eight week hackademy for refugees. The target group is refugees who have an education in computer science and/or relevant work experience. The goal is that they will be able to get a job after the hackademy by the companies involved. It will be backed up by Arbetsförmedlingen (but not financially for the companies/univ. involved).

The idea is that two groups will work with a project during 8 concecutive weeks and it will run in one week sprints. The result of the project will be open source.The first sprint starts probably April 11th and the location will be our neighbour Minc, so it’s very close to us. They will mostly use on line material for finding out things that they need to do for the project, but sometimes they might need help. They will then identify what they need help with and the companies and universities (Malmö and Lund) involved will come and help out for max. a few hours or some kind of remote help.

Are you interested in helping out, please contact Catarina Coquand, catarina.coquand@mah.se. There are no obligations. More info will come on this webpage https://www.talentwithoutborders.io

 

P.S: Some possible areas that the companies has identified are Web frontend, Web backend (e.g. node.js) Mobile, Backend, Cloud, Agile. Service Design, UX Design, Databases, Swedish, Fika, Swedish office- and leadership culture and communication patterns, Feedback, Pair Programming, TDD, DET (testing), DDD.

PhD Course with Nancy Russo

Students are invited to register for the 5-credit PhD course “Research Methods from an Information Systems Development Perspective” to be offered at Malmö University this spring.  The course will contain six sessions (March 17, April 7, April 21, May 5, May 19, and June 2), meeting from 1-4 PM. In the seminar sessions, foundational articles describing interpretive case study, design science, action research, and mixed-methods research approaches to the study of information systems development will be presented by participants and discussed with the goal of identifying the key application and evaluation criteria for the methods.  Each participant will critique a self-selected research paper and recommend a new or revised research approach based on those covered in the seminar.  The potential impact of the research method on the performance and outcome of the study will be evaluated.

E-mail your interest to Nancy Russo nancy.russo@mah.se

For Syllabus and more info click here

For info in Swedish click here

Unga forskare utställning

På torsdag 3/3 kommer Unga Forskare att ha en av sina regionala utställningar på Niagara/MAH på plan 5 på utställningsytan. Det är gymnasieelever som visar upp projekt som de gjort och det är en regionuttagning inför finalen i Stockholm senare i vår. Prispengar totalt 800,000.

Mer information finns på

http://www.ungaforskare.org/utstallningen

Eller om just Malmö

http://www.ungaforskare.org/utstallningen/utstallningar/malmo

Och här är länken till Facebook-eventet:

https://www.facebook.com/events/544822499027710/

 

Research Seminar, Nancy Russo

Welcome to Research Seminar with Nancy Russo

When: den 11 februari 2016 13:15-14:00

Where: NIC0626, Niagara, Nordeskiöldsgatan 1

 

VALUES that Impact the Design of IoT Quantified Workplace Systems

Our understanding of IOT systems in the Quantified Workplace (QW) is in its infancy.  Early work has focused on creating platforms, standards, and devices. Little work has been done to provide guidance on how organizations should design QW systems that address the conflicting needs of employees and the organization. A preliminary set of issues that may be used to guide research and development of QW systems, termed the “VALUES” framework, has been developed from an examination of extant IOT/QW research.

Möjligheter till mindre K2 projekt

Hej

K2 uppmanar medarbetare vid VTI, LU och MAH att lämna in förslag på mindre projekt att driva inom ramen för K2. Satsningen är både ett sätt att attrahera nya forskare till K2 och att möjliggöra för befintliga K2-forskare att ägna mer tid vid centrat. Projekten ska bidra till att utveckla K2:s FoU-områden och Strategiska case. Beslut om mindre K2-projekt fattas vid tre tillfällen per år. För 2016 gäller följande tre datum: 15 mars, 15 maj, 15 oktober.

För mer info: http://www.k2centrum.se/artikel/bli-en-del-av-k2-var-med-och-bidra-till-kollektivtrafikens-utveckling

Hälsningar

John Hultén, fil dr

Centrumföreståndare, K2

 

Info om skrivarna

Hej!

Jag vill informera om att funktionen med automatiskt uppslag av e-postadresser på Ricoh copy/print-maskinerna vid skanning inte kommer fungera framöver på samma sätt som idag.  När man ska skanna och skicka till en person eller funktionsadress måste e-postadressen skrivas in.

Anledningen till att det inte kommer att fungera på samma sätt som idag är att vi har fått göra en förändring  i hur kommunikationen mellan skrivaren och vårt nät sker. Vi har krav på oss att gå över till en krypterad (säker) kommunikation vilket i dagsläget befintlig skrivarlösning inte kan hantera.

Förändringen kommer att gälla fr o m nästa vecka.

Jag är tacksam om ni kan sprida denna information till de som använder denna funktion ofta och därmed bli påverkade av ändringen.

Har ni frågor så vänligen hör av er!

Hälsningar

Peter Leanderz