Solveig-Karin Erdal är spindeln i nätet för tjänsteplaneringsverktyget Retendo på DVMT

Solveig-Karin Erdal rör sig vant i högskolans lokaler även om hon är ny på sin post. Hon är anställd som administrativ handläggare på Fakulteten för teknik och samhälle.

Läs mer här.

Leave a Reply