Läs medarbetarporträttet om Martin Berg

Martin Berg är ny biträdande professor i Medieteknik med inriktning mot samspelet mellan människor och medier, på Fakulteten för teknik och samhälle. Han började sin anställning i början av oktober.
Läs mer:

Leave a Reply