Pedagogiskt seminarium på DV fredagen den 3 juni kl. 15.15 i NIC0626

Pedagogiskt seminarium på DV om artikeln “Large programming task vs questions-and-answers examination in Java introductory courses” presenterad av Åse Jevinger (huvudförfattare) fredagen den 3 juni kl. 15.15 till 16.30 i NIC0626. Det blir det sista för terminen och mitt sista som pedagogisk koordinator vilket föranleder att jag bjuder på fika!
Efter seminariet så går de som vill med på en after work.
Innan det pedagogiska seminariet är det ett forskarseminarium på DV 13.15-15.00.
Artikeln ”Large programming task vs questions-and-answers examination in Java introductory courses” presenterat på konferensen LaTiCE 2016 (in press) (http://www.et.iitb.ac.in/latice2016/). Om någon är intresserad av att artikeln så kontakta mig på kristina.von.hausswolff@mah.se så skickar jag den!
Alla är välkomna!

Kristina von Hausswolff (pedagogisk koordinator på DV)

Leave a Reply