Safija Imsirovic – masterexamen i pedagogik

Mitt namn är Safija Imsirovic och jag har i 20 år arbetat med barn och ungdomar. I mitt arbete som brobyggare, områdesutvecklare och föreståndare för mötesplats Gnistan är guidande ledord: hållbarhet, värme och tillit – med en pedagogisk attityd. Bor och verkar i Augustenborg, Malmö.

Gnistan – en mötesplats som tänker annorlunda

Vad är det som gör en meningsfull mötesplats? Och varför är det viktigt att de finns? I en liten del av Malmö finns en mötesplats som fungerat som en brygga mellan deltagare och samhälle, enligt deltagarna själva.

Forskning om mötesplatser har de senaste åren visat på att mötesplatser gör mer skada än nytta. De berättar om platser och rum världen över med få eller inga strukturerade verksamheter där barn och ungdomar driver runt och lär sig asociala beteenden. I mitt eget arbete har jag alltid upplevt en diskrepans mellan forskning och den glädje och utveckling jag sett på Gnistan. Detta är en mötesplats som arbetar med hållbar utveckling. Gnistan skiljer sig från andra mötesplatser genom sitt hållbarhetsperspektiv och sin utomhuspedagogiska profil. Tillhörande verksamheter skryter med ett Kaninhotell och anslutande kolonilotter där barnen får lära sig om ekologiska processer och leva ut olika roller.

Genom tidigare deltagares livsberättelser får vi en helt annan bild av vad en mötesplats betyder för barn och ungdomar än den forskning de senaste åren presenterat. Uppsatsens deltagare berättar om Gnistan som ett lärande aktivitetscenter av rum att vara i och rum att förändra. Relationen till miljön är en ömsesidig interaktion. Möjligheter till påverkan är särskilt viktig för deras känsla av gemenskap. Föreståndarens roll är viktig som en länk mellan barn och ungdomar och deras miljö. Framförallt var det chansen att kunna bygga bärande relationer som var betydande för ungdomarnas känsla av gemenskap och positiva utveckling.

Barn och ungdomars deltagande har varit och är fortfarande själva kärnan i Gnistan – det är de som definierar, förändrar och påverkar Gnistan till att vara vad det har varit och kan bli. Detta är också en av de största anledningarna till att Gnistan fungerat som en brobyggare mellan deltagare och samhället runt omkring.

Att sådana mötesplatser finns och får fortsätta finnas och frodas är viktigt i en tid då fler av dessa forum år efter år skärs ner i både kommunala och nationella budgetförslag. Hur kommer det sig att vi ser ett ökat behov av meningsfull fritid för våra barn och unga men ett mindre utbud? Med alla sina sinnen, ibland nostalgiskt, ofta detaljerat och objektivt beskriver åtta deltagare hur en särskild mötesplats kom att bli fristaden i deras liv.

Länk till hela arbetet