Riktlinjer

I vissa fall kan det finnas behov av publicering av innehåll utanför Malmö universitets webbplats i form av en extern WordPressajt.

Fundera på svar på frågorna nedan och kontakta sedan kommunikation@mau.se. När ditt ärende kommit in till kommunikationsavdelningen återkommer vi till dig med mer information och eventuella följdfrågor.  

Att starta en extern sajt

  • Vad ska sajten handla om? 
  • Vem riktar den sig till? Specificera målgrupp*
  • Om flera personer ska skapa innehåll på sidan; ange samtliga personers datoridentiteter och e-postadresser**
  • Vad ska sidan heta? Exemplevis: “sport-halsa” 
  • Ska sajten vara på svenska eller engelska?

* Notera att för information som främst vänder sig internt (dvs till medarbetare) ska universitetets verktyg Yammer i första hand användas.

** Observera att det krävs att en anställd på universitetet står som ansvarig för sajten men det går bra att inkludera externa användare som redaktörer.