”Social Innovation Summit” identifierar framtidsfrågor

Äntligen fredag och sista veckan innan vi, för tredje året i rad, presenterar Mötesplats Social Innovation tillsammans med Malmö stad. Summitten blev en succé från start och hittills i år är det 600 personer som anmält sitt deltagande. Du försitter väl inte chansen för egen del??!!

Ämnet är alltså superintressant och det är många organisationer och individer som törstar efter mer kunskap om området, som vill lyssna och lära om det senaste som händer och inte minst att ta tillfället i akt att utveckla sitt nätverk, diskutera utmanande frågeställningar och knyta nya kontakter.

Många intressanta talare är på plats och så här beskrivs några:
Charles Leadbeater, ”Pionjär som redan 1997 skrev boken ”The Rise of the Social Entrepreneur”, en av de allra första publikationerna om samhällsentreprenörskap”
Marco Palazzi, “Palazzi wrote in 1990 a pamphlet which has proved prescient, predicting the rise of CSR, sustainability, public-private partnerships, ethical/impact investment, social enterprise and other forms of a more ‘integrative’ economy and enterprise”

Per Bolund (Mp), är finansmarknads och konsumentminister samt biträdande finansminister. Han är i grunden biolog och har bland annat varit forskningsassistent i forskningsprojekt kring framtidsbilder av hållbara transporter och hållbar stadsutveckling
Mötesplats Social Innovation (MSI) har från starten 2010 vuxit till att bli en etablerad och erkänd kunskapsnod för social innovation och socialt entreprenörskap. Det är inte en slump att MSI blev inbjudna av näringsminister Mikael Damberg till ett rundabordssamtal den 6 november för att tillsammans med 13 andra organisationer (alla Stockholmsbaserade, by the way…) diskutera hur regeringen kan stödja och lyfta hinder för att utveckla sociala företag och samhällsentreprenörer. Det är spännande och utvecklande att få äran att hålla i ordförandeskapet för Mötesplats Social Innovation och det är ett område som profilerar Malmö högskolas starka samhällsengagemang.

Tillsammans med MSI besökte jag konferensen SoCap17 i USA tidigare i år där vi också fick möjligheten att besöka Center for Social Innovation på Stanford och tanken slog oss då att ett sådant borde vi också ha på Malmö universitet eller vad säger ni?

Ha en fin helg och hoppas vi ses nästa vecka
Charlotte Ahlgren Moritz
Vicerektor
Malmö universitet (högskola)

Utmaningsbaserat lärande – Att kunskapa i en föränderlig värld

Presidenten för Massachusetts Institute of Technology, Leo Rafael Reif, lyfte i början på året vikten av att det behövs mer forskning om hur vi lär för att förstå hur vi ska undervisa – ‘If we don’t know how we learn, how on earth do we know how to teach?’ Malmö högskola har sedan starten haft studenten och studentens lärande i centrum och aktivt arbetat för att åstadkomma ett mer problemorienterat än ett disciplinorienterat förhållningssätt till lärande för starkt samhällsengagemang. Exempel på studentcenterade pedagogiska metoder som används i många av våra utbildningar är problembaserat lärande, erfarenhetsbaserat lärande, inquiry based learning, interprofessionellt lärande och entreprenöriellt lärande. Gemensamt för dessa metoder är att lärandet initieras av nyfikenhet att förstå relevanta utmaningar, bygger på kollaborativa arbetsformer, att lärprocessen är snarlik forskningsprocessen och lärandet i sig är av lika vikt som att lära hur man lär.

När dessa former för lärande förenas med samverkansinslag i utbildning med målet att studenterna ska kunna uppvisa handlingskompetens och förmåga och vilja att anta samhällsutmaningar kan vi tala om utmaningsbaserat lärande (UBL). I utmaningsbaserat lärande blir både studenten och läraren partners i en samskapande lärprocess med fokus på reflektion av såväl kritiskt tänkande som kritiskt görande.

Under året har ett högskoleövergripande nätverk bestående av drygt 40 lärare etablerats med gemensamt intresse att utveckla och beforska utmaningsbaserat lärande. Det finns flera goda exempel på hur utmaningsbaserat lärande ger studenter gränsöverskridande handlingsberedskap och förmåga att agera för förbättring men vi behöver förstå mer om lärandet i denna form.

Som ett led i Malmö högskolas satsning på utveckling av och kunskap och forskning om utmaningsbaserat lärande kommer inom kort en utlysning av stöd till att under våren 2018 kunna genomföra större externa projektansökningar för forskning om utmaningsbaserat lärande. Forskning som kommer att ge oss en möjlighet att lära både om och med våra studenter och tydliggöra forskningsintegrerad utbildning.

För som sagt – om vi inte vet hur våra studenter lär, hur ska vi då veta hur vi ska lära ut och utveckla utbildningskvalitén?

Jag är nyfiken på att få höra hur du ser på begreppet utmaningsbaserat lärande i högre utbildning – skriv gärna en kommentar!

Cecilia Christersson
Vicerektor