Kommunikation

Idag märktes det en tydlig skillnad jämfört med för en vecka sedan, många är tillbaka från semestern och verksamheten börjar rullar igång. Roligt att mitt första blogginlägg lästs och genererat ett antal kommentarer. Tack för den positiva responsen! Kommunikation är ett område jag kommer att prioritera. Jag ser en aktiv (och proaktiv) kommunikation, både internt och externt, som ett viktigt hjälpmedel i att knyta samman Malmö högskola och i förtydliga bilden av vad vi är och vad vi har att erbjuda.

På tal om kommunikation så kan jag (utöver telefon) nås på två mailadresser, dels ”den vanliga” förnamn.efternamn@ … och dels på funktionsadressen rektor@… Den senare adressen läses av fler än undertecknad och är den lämpliga adressen för t ex bokning av möten.

Stefan

En vecka gammal

Måndag 1 augusti var det då äntligen dags för mig att tillträda som rektor för Malmö högskola! Min första vecka på Malmö högskola närmar sig därmed nu sitt slut. Jag har blivit mycket väl mottagen av de som var på plats här i rektors kansli och central förvaltning.

Det har varit en vecka då jag kunnat börja sätta mig in ett antal frågor. Det har också varit en vecka fylld med praktiska ting; dator, telefon, arbetsrum och allt detta i ett helt nytt fint hus (i kvarteret Nereus) som nu gradvis fylls med möbler och utrustning. Jag har mitt kontor på tredje våningen med utsikt åt sydöst mot Gäddan.

Jag har mycket att lära om Malmö högskola och nästa vecka kommer jag att börja träffa dekaner och områdeschefer för att få en första inblick i den akademiska verksamheten på fakulteterna. Alla lärosäten letar efter verktyg för att dels kunna utveckla det inomdisciplinära (inom ämnet) och dels kunna koppla samman olika kompetenser över interna gränser såväl som över gränsen till aktörer i omvärlden. Den strävan är tydlig också här på Malmö högskola med sin linjeorganisation i form av fakulteter och områden (där några dessutom har en inbyggd tvärdisciplinaritet), de tvärgående profilerna och de samverkansorienterade centrumbildningarna. Vi behöver dessutom sträva efter integrationen av kunskapstriangeln, dvs integrationen av vår utbildning, vår forskning och vårt nyttiggörande.

Jag hoppas kunna träffa så många som möjlig av er så snart som möjligt och kommer under hösten att prioritera att delta i olika arrangemang vid fakulteter och enheter då personal och studenter samlas. Det är ju ni alla som formar det som är Malmö högskola! Jag kommer också att göra spontana nedslag på olika håll på högskolan med start i nästa vecka.

Jag önskar er alla en trevlig helg!

Stefan