Upptakt på Lärande och samhälle

Idag var det termins/läsårsupptakt vid Fakulteten för lärande och samhälle. Jag hade förmånen att delta under en knapp timme. I Orkanen bjöds det på musik, akrobatik, eldslukande, tal och mingel. Fakulteten har en bra utgångsläge för fortsatt positiv utveckling med många säkrade examensrättigheter i den nya lärarutbildningen samt examensrättigheter i forskarutbildningsämnena Utbildningsvetenskap och Idrottsvetenskap. Det ska bli spännande att få vara med i den fortsatta resan!

Stefan

100 miljoner

En del av er satte kanske morgonkaffet i fel del av halsen idag. I intervjun i dagens Sydsvenskan säger jag att vi på några års sikt ska sikta på att dubbla Malmö högskolas externa forskningsanslag, från dagens ca 100 miljoner till 200 miljoner. Detta i ett led att bygga en bättre balans mellan utbildning och forskning vid högskolan och därmed bland annat en starkare forskningsanknytning av utbildningen. Resurserna för expansionen tror jag vi lär behöva skaffa själva, vilket säkerligen blir tufft men som jag tror är fullt möjligt med ett systematiskt och samordnat arbete.

Jag tror att ett sådant arbete, i kombination med ett fortsatt intensivt arbete för att kvalitetssäkra och utveckla vårt utbildningsutbud, kan vara viktiga bitar i vår framtida strategi. En strategi som vi alla behöver fundera över. I en annan intervju publicerad  på MAHs hemsida föreslår jag att vi som grund för kommande justeringar i vår strategi bör starta en intern diskussion om vad vi vill att Malmö högskola ska vara om säg 5-6 år.

Sist, men inte minst viktigt, vilket kanske är otydligt i Sydsvenskan: Jag var den person i Chalmers ledning som från ledningshåll höll i, ledde och ansvarade för processen där vi tog fram ansökningarna om strategiska fakultetsmedel som gav det osannolikt stora utfallet. Det hårda arbetet som naturligtvis var helt avgörande för utfallet, att ha idéerna och skriva vassa ansökningar svarade naturligtvis forskare för med hjälp och stöd av många andra delar av vår personal. Äras dem som äras bör!