100 miljoner

En del av er satte kanske morgonkaffet i fel del av halsen idag. I intervjun i dagens Sydsvenskan säger jag att vi på några års sikt ska sikta på att dubbla Malmö högskolas externa forskningsanslag, från dagens ca 100 miljoner till 200 miljoner. Detta i ett led att bygga en bättre balans mellan utbildning och forskning vid högskolan och därmed bland annat en starkare forskningsanknytning av utbildningen. Resurserna för expansionen tror jag vi lär behöva skaffa själva, vilket säkerligen blir tufft men som jag tror är fullt möjligt med ett systematiskt och samordnat arbete.

Jag tror att ett sådant arbete, i kombination med ett fortsatt intensivt arbete för att kvalitetssäkra och utveckla vårt utbildningsutbud, kan vara viktiga bitar i vår framtida strategi. En strategi som vi alla behöver fundera över. I en annan intervju publicerad  på MAHs hemsida föreslår jag att vi som grund för kommande justeringar i vår strategi bör starta en intern diskussion om vad vi vill att Malmö högskola ska vara om säg 5-6 år.

Sist, men inte minst viktigt, vilket kanske är otydligt i Sydsvenskan: Jag var den person i Chalmers ledning som från ledningshåll höll i, ledde och ansvarade för processen där vi tog fram ansökningarna om strategiska fakultetsmedel som gav det osannolikt stora utfallet. Det hårda arbetet som naturligtvis var helt avgörande för utfallet, att ha idéerna och skriva vassa ansökningar svarade naturligtvis forskare för med hjälp och stöd av många andra delar av vår personal. Äras dem som äras bör!

Utbytesstudenter

Många av våra utbytesstudenter är nu på plats! Jag deltog i att hälsa dem välkomna till Malmö högskola tidigare idag som en inledning till deras introduktionsprogram. Totalt handlar det om studenter från ett 40-tal länder. Största gruppen är Erasmus studenter, men där finns en hel del Nordplus studenter samt en relativt stor grupp studenter från länder utanför Europa, med t ex ett tjugotal studenter via Mundus ACP (Africa Caribbean Pacific) programmet och ett tjugotal studenter från Australien. Låt oss hjälpas åt att ge dem alla en givande vistelse här i Malmö.