Resan fortsätter

Min resa i att lära mig Malmö högskola, vår verksamhet och de förutsättningarna den existerar under fortsätter. Sånär som på en fakultet har jag nu haft inledande möten med dekaner/områdeschefer och på ett antal av fakulteterna är jag också inbokad på kommande personalmöten, möten jag ser mycket fram emot! Bilden av en välskött verksamhet med många starka grupperingar träder fram! Jag slås av bredden i Malmö högskolas verksamhet, men också att högskolan i mångt och mycket är stadd i förvandling, fortsatt tillblivelse och stark utveckling.

Jag träffade idag också kårledningen för Malmö studentkår och kommer att träffa kårledningen för Odontologiska studentkåren inom kort.  Det är en stor tillgång för högskolan att ha starka och seriösa studentkårer och jag ser fram emot det kommande samarbetet.

Den andra antagningen av studenter är nu genomförd och preliminära siffror just nu är 14435 antagna, varav 5138 på programutbildningar. Populärast i termer av antalet sökande av programutbildningarna är Socionomprogrammet med över 2000 behöriga sökande, följt av Sjuksköterskeprogrammet och Kriminologiprogrammet. Gratulerar till de fina söktrycken!

Stefan

Kommunikation

Idag märktes det en tydlig skillnad jämfört med för en vecka sedan, många är tillbaka från semestern och verksamheten börjar rullar igång. Roligt att mitt första blogginlägg lästs och genererat ett antal kommentarer. Tack för den positiva responsen! Kommunikation är ett område jag kommer att prioritera. Jag ser en aktiv (och proaktiv) kommunikation, både internt och externt, som ett viktigt hjälpmedel i att knyta samman Malmö högskola och i förtydliga bilden av vad vi är och vad vi har att erbjuda.

På tal om kommunikation så kan jag (utöver telefon) nås på två mailadresser, dels ”den vanliga” förnamn.efternamn@ … och dels på funktionsadressen rektor@… Den senare adressen läses av fler än undertecknad och är den lämpliga adressen för t ex bokning av möten.

Stefan