Utbytesstudenter

Många av våra utbytesstudenter är nu på plats! Jag deltog i att hälsa dem välkomna till Malmö högskola tidigare idag som en inledning till deras introduktionsprogram. Totalt handlar det om studenter från ett 40-tal länder. Största gruppen är Erasmus studenter, men där finns en hel del Nordplus studenter samt en relativt stor grupp studenter från länder utanför Europa, med t ex ett tjugotal studenter via Mundus ACP (Africa Caribbean Pacific) programmet och ett tjugotal studenter från Australien. Låt oss hjälpas åt att ge dem alla en givande vistelse här i Malmö.

Resan fortsätter

Min resa i att lära mig Malmö högskola, vår verksamhet och de förutsättningarna den existerar under fortsätter. Sånär som på en fakultet har jag nu haft inledande möten med dekaner/områdeschefer och på ett antal av fakulteterna är jag också inbokad på kommande personalmöten, möten jag ser mycket fram emot! Bilden av en välskött verksamhet med många starka grupperingar träder fram! Jag slås av bredden i Malmö högskolas verksamhet, men också att högskolan i mångt och mycket är stadd i förvandling, fortsatt tillblivelse och stark utveckling.

Jag träffade idag också kårledningen för Malmö studentkår och kommer att träffa kårledningen för Odontologiska studentkåren inom kort.  Det är en stor tillgång för högskolan att ha starka och seriösa studentkårer och jag ser fram emot det kommande samarbetet.

Den andra antagningen av studenter är nu genomförd och preliminära siffror just nu är 14435 antagna, varav 5138 på programutbildningar. Populärast i termer av antalet sökande av programutbildningarna är Socionomprogrammet med över 2000 behöriga sökande, följt av Sjuksköterskeprogrammet och Kriminologiprogrammet. Gratulerar till de fina söktrycken!

Stefan