Med en månads perspektiv – vad händer nu?

Idag har jag varit rektor vid Malmö högskola i en månad. En första månad som har inneburit att träffa ett stort antal människor i ett rasande tempo och att försöka sätta sig in i en stor mängd information. En bild börjar så sakta växa fram, en bild jag bitvis skrivit om förut. En imponerande bredd, men också några riktigt starka miljöer med stor potential att utvecklas vidare. Ett öppet klimat och en myriad av samverkan med världen utanför vår egen organisation. Ett systematiskt kvalitetsarbete i utbildningen, som jag är övertygad om kommer att betala sig mångdubbelt på sikt när konkurrensen om studenterna ökar. Jag har redogjort för min syn att forskningsvolymen bör öka och att detta kan ske genom ett mer systematiskt arbete med sökande av externa anslag. Jag har mötts av frustration kring några frågor där många efterfrågar tydlighet och jag har fått någon liten surdeg att hantera. Det har i stort varit en fantastiskt positiv månad. Jag vill igen säga att jag har känt mig mycket välkommen!

Parallellt med fortsatt mycket verksamhetskontakt och möten kommer det nu gradvis att bli mer verkstad. Jag kommer under den närmaste tiden att föra upp ett antal frågor till diskussion, beredning och beslut där jag känner att vi behöver sätta ner foten och komma vidare. Det rör ett antal små och stora frågor, där många till mig uttryckt behov av beslut eller förtydliganden. Vi ska starta en process att se över vår nu gällande anställningsordning (som ju väsentligen är förlängd i avvaktan på en översyn då högskoleförordningen ju nu inte reglerar lika många frågor som tidigare). Vi ska också bland annat titta på ett förtydligande av centrumbildningarnas roll och uppdrag inom högskolan, vilket inte minst är viktigt för byggandet av en större bas externa anslag. I samma riktning pekar byggandet av ett mer utvecklat stöd för ansökningar till forskningsfinansierande organisationer. Andra frågor rör behovet av ett klargörande kring gränsdragningen mellan centralt och lokalt, samt ytterligare några frågor. Några av dessa ärenden har legat still ett tag, inte minst orsakat av rektorsbytet, och det är dags att sätta dem på rull igen.

På en aning längre sikt vill jag starta upp en bred strategisk diskussion inom Malmö högskola. Vilka är de värderingar vi vill stå för? Hur ska vi utveckla Malmö högskolas särart? Hur ser framtidens Malmö högskola ut? Vilka är våra styrkor och hur ska vi fortsätta utveckla dem? Det finns en god bas idag i form av visionsdokument och strategier, men en hel del vatten har runnit under broarna sedan grunderna i dessa dokument arbetades fram och förutsättningarna för vår verksamhet har förändrats. Det finns därför skäl att se över dem och fundera över hur nästa steg i vår högskolas utveckling ser ut. Här tror jag att vi behöver hösten för att fundera över och sätta processen med ambitionen att den kan gå igång på nyåret.

Ny forskningsberedning

Regeringen har idag utsett en ny forskningsberedning. Beredningen är ett rådgivande organ till regeringen i forskningsfrågor. Ett antal rektorer från Sveriges lärosäten ingår, vilket känns bra för beredningens kommande arbete. Beredningen kommer att fokusera på den kommande forskningspropositionen, som regeringen planerar att lägga hösten 2012.