Äntligen september!

Det är konstigt, men det är något alldeles speciellt med de sista dagarna i augusti. Luften är fylld av förväntan, och just denna augusti kändes dessa dagar särskilt välkomnande i Malmö eftersom sensommaren äntligen visade sig från sin bästa sida med ljumma kvällar och soliga dagar. På högskolor och universitet runt om i Sverige innebär denna vackra tid terminsstart, och Malmö är sannerligen inget undantag! Från att ha stått nästan tomma över sommaren fylls nu våra byggnader på sjukhusområdet och på Universitetsholmen med förväntansfulla och nyfikna studenter. Samtidigt får vi som arbetar på högskolan ny energi av den nya generationen unga människor som söker sin framtid genom utbildning och kunskap på Malmö högskola. Höst för oss är ny termin, ny energi och ännu mer framtidshopp.

Det här läsåret är ju också alldeles speciellt för oss, vi inleder som Malmö högskola och vid årsskiftet blir vi Malmö universitet, så den som läser hos oss denna hösttermin börjar studierna på en högskola men avslutar dem på ett universitet. Den formella skillnaden är kanske inte så stor – vi får rätt att på egen hand utfärda examina på forskarnivå och mastersnivå – men vi känner samtidigt att detta är ett tillfälle för vår omgivning att lära känna vår verksamhet bättre.

Vi har redan idag välkända och eftersökta utbildningar, vilket bekräftas av en fortsatt positiv utveckling i antagningen till höstens program och kurser, men vi vet också att vår forskning och våra unika samverkansmöjligheter är relativt okända i det svenska högskole- och universitetsvärlden, och än mindre internationellt. De kommande åren kommer därför präglas av att fortsätta stärka utbildningarnas kvalitet, men också att lyfta fram och stärka forskning och visa betydelsen av hur samverkan med våra samarbetspartners gör avtryck och skillnad i samhället.

När det gäller studentstaden Malmö finns det fortfarande stora utmaningar. Alla känner sig inte lika välkomna till en ny stad och till högre studier. Vi behöver därför se till att våra nya studenter, förutom en bra utbildning, också har en fungerande studiesocial tillvaro. Våra vitala studentkårer har varit energiska i att välkomna alla nya studenter och studentkårernas verksamheter kan skapa vänskapsband för livet. Men den största utmaningen av alla just nu verkar vara att ge alla våra studenter möjligheten att hitta ett tryggt boende i eller i närheten av Malmö. Tyvärr går byggandet av studentbostäder långsamt, och flyttkedjorna i Malmö ger inte utrymme för fler studenter. Detta är en utmaning där vi måste intensifiera samarbetet med kommuner och fastighetsägare.

Det här är bara några av de viktiga frågor som vi måste ta tag i det kommande året, och som prorektor ser jag särskilt fram emot det fortsatta samarbetet med studentkårerna. Tillsammans ska vi göra Malmö till en riktigt bra stad för studenter från alla hörn av Sverige och världen.

Välkommen till Malmö!
Per Hillbur
Prorektor Malmö högskola

Vi måste värna den akademiska friheten!

Förra veckan var jag på ett uppstartsinternat tillsammans med rektorer från andra svenska universitet och högskolor. Det blev en riktigt bra start på det kommande läsåret, ett läsår som blir mycket viktigt i Malmö högskolas/universitets historia. Vi diskuterade flera viktiga framtidsfrågor som breddat deltagande, jämställdhetsintegrering, internationalisering, hållbar utveckling och hur vi gemensamt kan arbeta vidare kring forskningsinfrastruktur och nyttiggörande av forskning. Även en gemensam strategi rörande Horizon2020 och EU:s nya ramprogram diskuterades. Den viktigaste frågan var dock universitets och högskolors akademiska frihet. Integritet och autonomi är viktigare än någonsin i tider när populismen breder ut sig i samhället och i tider av ökad politisk styrning av bland annat högre utbildning och forskning. Dessa frågor genomsyrade alla andra diskussioner.

Universitet och högskolor, runt om i världen, har en viktig roll att bidra med vetenskapligt grundad kunskap som behövs för att skapa en globalt hållbar samhällsutveckling som kan möta framtidens utmaningar. Vårt kritiska förhållningssätt behövs för att ifrågasätta olika samhällsfenomen och utmana samhället för en hållbar utveckling. Det är därför viktigare än någonsin att våra politiker låter oss ta vårt samhällsansvar genom att stödja vår akademiska frihet och att de har tillit till att vi väljer olika sätt att bidra med ny kunskap. I en debattartikel i sydsvenskan utvecklar jag mina tankar kring universitetens roll och breddat deltagande.

Under sommarsemestern har jag funderat mycket på hur Malmö universitet kan vidareutveckla vår akademiska frihet och integritet och samtidigt bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen som kräver ett systematiskt arbete och global samverkan inom och utanför akademin. Malmö universitet har många olika styrkeområden och kreativa infallsvinklar på flera samhällsfrågor och genom att vi värnar om vår akademiska frihet, integritet och kvalitet så kan vi utveckla vår särart och vårt unika perspektiv. Vi behöver även ta ett ansvar för att nyttiggöra våra forskningsresultat och bidra till olika former av innovationer som på olika sätt kan komma till användning i samhället. Samtidigt ska forskningen vara fri vilket innebär att den inte ska styras och det krävs en balansgång om vi ska bevara en hög grad av integritet samtidigt som vi engagerar oss i det systematiska och globala arbetet kring hållbarhetsmålen, nyttiggörande av forskningsresultat och nya innovationer.

Jag tror att Malmö universitet har goda förutsättningar att klara av denna balansgång men för att göra det behöver vi ha en levande diskussion internt om hur vi kan stärka vår akademiska frihet och integritet som utgångspunkt för att ta vårt samhällsansvar inom både forskning och utbildning.
Det ska bli fantastiskt roligt att tillsammans med alla studenter och medarbetare vidareutveckla Malmö universitet under det kommande läsåret!

Kerstin Tham
Rektor Malmö högskola/universitet