Malmö högskola på plats i Almedalen

A-dalen

Foto: Malin Ericsson, Region Gotland
Antalet människor som åker till Almedalsveckan blir större och större för varje år. I år räknar arrangörerna med mer än 35 000 aktiva besökare. De mest populära ämnena för evenemangen i år är: vård/omsorg (9,3 procent av alla arrangemang), ekonomi (5,7) och hållbarhet (5,7). 5 procent av programpunkterna handlar om utbildning och drygt 3 procent om forskning.
Men de flesta kommer hit för att knyta nya och uppdatera befintliga kontakter. Idag rivstartade vi med ett givande möte med Lars Werngård på Forte. Ikväll har vi haft ett trevligt möte med teamet på MSI (Mötesplats Social Innovation) där vi bland annat har pratat om det frukostmöte om Social Impact Bonds som MSI inleder sin Almedalssatsning med i morgon.
På vägen tillbaka träffade vi Daniel Hansson, director musices, som står för Almedalens mest innovativa inslag, nämligen Malmö högskolas twitterkör som med sång ska framföra haiku-dikter. Det tror vi blir Almedalens kioskvältare!!!
Hälsningar
Charlotte och Hans

Sommarhälsning

Jag vill så här några dagar in i midsommarveckan tacka alla medarbetare, studenter och samarbetspartners för den gångna terminen. Malmö högskola har fortsatt sin snabba utveckling och det har blivit tydligt att vi innehållsmässigt är ett universitet. Frågan har under året lyfts med regeringen, vi är ännu inte framme vid vårt mål, men det är mycket rimligt att Malmö högskola får ett universitets ansvar och möjligheter inom en inte alltför avlägsen framtid.

Vi har ett fortsatt mycket starkt söktryck till våra utbildningar och högskolan behöver ett utökat utbildningsuppdrag. I förhållande till vårt basanslag för forskning är vi vad gäller vetenskapligt genomslag i forskningen likväl som förmågan att konkurrera om externa medel bland de mest framgångsrika lärosätena i landet. Relevansen i utbildning och forskning säkerställs genom den intensiva samverkan som sker med aktörerna kring högskolan.

Året som gått har inneburit många interna förändringar, kanske inte minst genom beslutet att samla allt verksamhetsstöd i en gemensam organisation. Förändringen som innebär mycket arbete, drivs av ambitionen att fortsätta förstärka stödet till utbildning, forskning och samverkan, och är en viktig pusselbit för att möjliggöra högskolans fortsatta positiva utveckling.

För min egen del blir detta det sista blogginlägget på Malmö högskola. Efter sommaren byter jag som alla vet arbetsplats till Chalmers. Jag vill därför nu passa på att tacka för att jag har fått vara en del av Malmö högskola under 4 år av den otroliga resa som högskolan gjort och gör. Det har varit fantastiskt att få arbeta tillsammans med er alla! Jag vill också tacka er alla för den fina uppvaktningen i samband med min avtackning för några veckor sedan.

Jag önskar alla medarbetare, studenter och samarbetspartners en riktigt avkopplande och skön sommar!

The Global Swede Ceremony

För femte året i rad genomförde UD tillsammans med Svenska Institutet igår The Global Swede Ceremony. Från Malmö högskola deltog Dariela Escobar, som blev nominerad till högskolans Global Swede 2015 samt undertecknad. Det var en högtidlig tillställning på UD i Stockholm och Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister, höll tal och delade ut diplom till alla de 22 studenter som representerade lika många lärosäten i Sverige.

Dariela Escobar får sitt diplom av Mikael Damberg på en ceremoni på UD i Stockholm.
Dariela Escobar får sitt diplom av Mikael Damberg på en ceremoni på UD i Stockholm.

Nomineringstexten för Dariela löd som följer:

“Whether working with Polish orphans or in a Mexican children’s shelter, Dariela fully embodies the principles of the Global Swede. At Malmö university, she studied Swedish next to a full load of Interaction Design courses, and received top marks. Her work shows great range: from designing play artefacts for children with special needs, to exploring new interaction possibilities through the sense of smell. Dariela’s ambition is to combine social innovation and interaction design for the benefit of children.”

Sommarmånaderna kommer Dariela att tillbringa på Alvar Alto universitet i Helsingfors men sedan återvänder hon till Malmö högskola i höst för fortsatta studier.

Malmö högskola tar form

I samband med högskolans 15-årsjubileum beslöt vi att skapa en bok som beskrev skapandet av Malmö högskola och tankar kring högskolans inriktning vid starten och idag. Boken skulle också kunna fungera som en present vid besök hos lärosäten och andra organisationer. Roger Johansson har haft den viktiga uppgiften att vara redaktör för boken. Ett antal texter från personer som var med att bygga de första delarna av högskolan kompletteras med Pierre Mens fantastiska foton av den första tiden, likväl som foton som beskriver Malmös förvandling under de sista 20 åren. Igår hade vi ett officiellt boksläpp och boken Malmö högskola tar form finns nu tillgänglig. I den kommande veckan kommer vi att sända ut böcker till alla fakulteterna, BIT och GV så att högskolans samtliga anställda kan få sitt exemplar av boken. Håll således utkik efter den! Jag vill rikta ett stort tack till Roger för all den tid han lagt på att vara redaktör, till Pierre för att högskolan fritt har fått använda hans foton och till bokens skribenter för att ha delat med sig av sina minnen.

Hakuna Matata från Arusha

Nu är SUHF/SIDA konferensen “Learning together for change – Advancing Education For All (EFA) through higher education” i full gång på Nelson Mandela African Institution of Science and Technology i Arusha Tanzania! Startskottet gick i måndags när Tanzanias vicepresident H.E. Dr. Mohamed Gharib Bilal högtidligt öppningstalade vilket även uppmärksammades i nationell tv.konferens_arusha

Samtliga tre huvudtalare, Zulmira Rodrigues, Merle McOmbring-Hodges and Catherine A. Odora Hoppers, gav tankeväckande presentationer med olika perspektiv på hur man i Afrikas olika regioner med högst varierande resultat lyckats uppnå FN:s milleniemål satta för EFA. Det blev även uppenbart att det finns ett stort behov av att högre utbildning strategiskt inkluderar FN:s Sustainable Development Goals (SDGs), att behovet av aktionsforskning kring effekter av interventioner är stort och att satsningar bör göras för att öka tillgången till utbildning på alla nivåer.

Glädjande deltar drygt 200 delegater med representation från 14 afrikanska länder och 15 svenska lärosäten, där Malmö högskola med 19 deltagare är klart mest representerat. Det arbetas flitigt i arbetsgrupperna och målet är att leverera underlag till UNESCOS World Education Forum som hålls redan 19-22 maj i Korea. Är du intresserad av att veta mer och ta del av erfarenheterna från denna konferens så vik tisdagen den 16 juni klockan 16-18 för ett uppföljningsmöte! Hakuna matata från Malmödelegationen i Arusha.