Kerstin Tham: Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

Kerstin ThamÄntligen!
Jag har alltid uppskattat Madeleine Albrights uttalanden om att kvinnor måste stödja varandra om det ska bli någon förändring. Nu är det dags, tack vare Metoo#-upproret.

Idag är det FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor och jag tänker tillbaka på en vecka som har verkat i starka kvinnors fotspår.

Fortsätt läsa “Kerstin Tham: Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor”

Cecilia Christersson: Utmaningsbaserat lärande – Att kunskapa i en föränderlig värld

Presidenten för Massachusetts Institute of Technology, Leo Rafael Reif, lyfte i början på året vikten av att det behövs mer forskning om hur vi lär för att förstå hur vi ska undervisa – ‘If we don’t know how we learn, how on earth do we know how to teach?’ Malmö högskola har sedan starten haft studenten och studentens lärande i centrum och aktivt arbetat för att åstadkomma ett mer problemorienterat än ett disciplinorienterat förhållningssätt till lärande för starkt samhällsengagemang.

Fortsätt läsa “Cecilia Christersson: Utmaningsbaserat lärande – Att kunskapa i en föränderlig värld”

Per Hillbur: Äntligen september!

Per HillburDet är konstigt, men det är något alldeles speciellt med de sista dagarna i augusti. Luften är fylld av förväntan, och just denna augusti kändes dessa dagar särskilt välkomnande i Malmö eftersom sensommaren äntligen visade sig från sin bästa sida med ljumma kvällar och soliga dagar. På högskolor och universitet runt om i Sverige innebär denna vackra tid terminsstart, och Malmö är sannerligen inget undantag! Från att ha stått nästan tomma över sommaren fylls nu våra byggnader på sjukhusområdet och på Universitetsholmen med förväntansfulla och nyfikna studenter. Samtidigt får vi som arbetar på högskolan ny energi av den nya generationen unga människor som söker sin framtid genom utbildning och kunskap på Malmö högskola. Höst för oss är ny termin, ny energi och ännu mer framtidshopp.

Fortsätt läsa “Per Hillbur: Äntligen september!”

Kerstin Tham: Vi måste värna den akademiska friheten!

Kerstin ThamFörra veckan var jag på ett uppstartsinternat tillsammans med rektorer från andra svenska universitet och högskolor. Det blev en riktigt bra start på det kommande läsåret, ett läsår som blir mycket viktigt i Malmö högskolas/universitets historia. Vi diskuterade flera viktiga framtidsfrågor som breddat deltagande, jämställdhetsintegrering, internationalisering, hållbar utveckling och hur vi gemensamt kan arbeta vidare kring forskningsinfrastruktur och nyttiggörande av forskning. Även en gemensam strategi rörande Horizon2020 och EU:s nya ramprogram diskuterades. Den viktigaste frågan var dock universitets och högskolors akademiska frihet. Integritet och autonomi är viktigare än någonsin i tider när populismen breder ut sig i samhället och i tider av ökad politisk styrning av bland annat högre utbildning och forskning. Dessa frågor genomsyrade alla andra diskussioner.

Fortsätt läsa “Kerstin Tham: Vi måste värna den akademiska friheten!”

Efter Almedalen om “alternativa fakta” – universitetens roll allt viktigare

Almedalen 2017

Skönt att nu ha landat på Bjärehalvön efter några intressanta dagar i Almedalen. Imorgon börjar en välbehövlig semester men först vill jag sammanfatta några intryck från årets Almedalsvecka.

Det var något särskilt i år!

I år kände jag mig ännu mer stolt över den välkomnande öppenheten som sköljde över oss alla i Almedalen, redan på flygplatsen och i taxin. Värdet av att leva i ett öppet och fritt land har blivit allt tydligare för mig under det gångna året liksom den roll som universitet och högskolor har för att bidra till ett öppet samhälle. Vi har unika möjligheter att bidra vilket blev ännu tydligare i Almedalen eftersom så många seminarier handlade om förmedling av fakta och bemästrandet av ”alternativ” fakta som verkar bli alltmer legitim inom politiken men även hos medborgarna genom sociala medier.  

Jag har under dagarna i Almedalen funderat mycket på hur Malmö högskola och blivande universitet kan bidra till en mer öppen värld och bidra till att minska polariseringen mellan olika ståndpunkter och skapa ett tryggt samtalsklimat som grundar sig på vetenskapligt framtagen kunskap. Universiteten runt om i världen ska vara frizoner där det råder akademisk frihet och integritet och som värnar om mänskliga rättigheter. Genom att vi skapar och upprätthåller goda relationer mellan forskare och studenter i olika länder kan vi gemensamt stödja varandra att sprida och dela kunskap som vilar på vetenskaplig grund. Vår allra viktigaste uppgift är att bidra till att våra studenter utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till kunskap och lär sig att kritiskt värdera och omsätta ny kunskap som är grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet i samhället. Universiteten behöver bli mycket bättre på att förmedla nya forskningsresultat men även på att formulera forskningsfrågor tillsammans med medborgare och andra samhällsaktörer för att kunna skapa och dela kunskap som är angelägen för en hållbar samhällsutveckling utifrån ett globalt perspektiv. Jag tror att vi som forskare skulle tjäna på att arbeta närmare tillsammans med journalister för att vi på ett mer begripligt sätt ska kunna förmedla och dela våra forskningsresultat. Det är dock viktigt att tydliggöra att forskare och journalister har olika ansvar och roller och akademin behöver bli mer tydlig med hur vår kunskap produceras genom vetenskaplig teori och metodik. Vi måste ha höga kvalitetskrav på vår forskning och inte dra för långtgående slutsatser av forskningsresultat som ännu inte är generaliserbara. Förtroende för forskare är viktigare än någonsin om vi ska kunna bekämpa den tilltagande tilltron till åsikter eller alternativ fakta som inte har någon vetenskaplig grund och som kan bidra till en ökad polarisering i samhället som är förödande. 

Det har varit många intressanta diskussioner om dessa frågor i Almedalen och det som kanske är mest slående är att olika perspektiv på olika sätt har kunnat stötas och blötas. Jag saknar dock samtal om de riktigt svåra frågorna i Almedalen där alla röster kommer till tals. Vi behöver överbrygga polariseringen i samhället och skapa en trygg situation för att genomföra samtal som vilar på en vetenskaplig grund och där alla röster och perspektiv är representerade. Här har universitet och högskolor en mycket viktig roll att fylla och jag ser fram emot att Malmö universitet skapar former för dessa vetenskapligt baserade samtal som kan bidra till medborgerlig bildning och en minskad polarisering i samhället.

Kerstin Tham, rektor Malmö högskola