Per Hillbur: Towards a sustainable Malmö University

Per HillburIn a previous blog post, I reflected on how our university can contribute to a more sustainable world. Last week I had the opportunity to share this vision with colleagues at the 5th Rectors Conference of the Baltic University Programme , hosted by Åbo Akademi in Åbo/Turku, Finland.

The Baltic University Programme  brings 78 member universities in 12 countries together and was established in 1991 as a network to improve regional collaboration in the post-Soviet era. The programme focuses on sustainable development, environmental protection and democracy in the Baltic Sea region.

Fortsätt läsa ”Per Hillbur: Towards a sustainable Malmö University”

Per Hillbur: Äntligen september!

Per HillburDet är konstigt, men det är något alldeles speciellt med de sista dagarna i augusti. Luften är fylld av förväntan, och just denna augusti kändes dessa dagar särskilt välkomnande i Malmö eftersom sensommaren äntligen visade sig från sin bästa sida med ljumma kvällar och soliga dagar. På högskolor och universitet runt om i Sverige innebär denna vackra tid terminsstart, och Malmö är sannerligen inget undantag! Från att ha stått nästan tomma över sommaren fylls nu våra byggnader på sjukhusområdet och på Universitetsholmen med förväntansfulla och nyfikna studenter. Samtidigt får vi som arbetar på högskolan ny energi av den nya generationen unga människor som söker sin framtid genom utbildning och kunskap på Malmö högskola. Höst för oss är ny termin, ny energi och ännu mer framtidshopp.

Fortsätt läsa ”Per Hillbur: Äntligen september!”

What will be our contribution to a better world?

The Global Goals and the 2030 Agenda for Sustainable Development that was agreed upon in 2015 is an inspiring framework for governments, universities, private sector, NGOs and local communities to step up our ambitions towards a better and more sustainable world. The SDGs describe complex and urgent societal challenges, and the multidisciplinary research and education conducted at Malmö University, together with our collaborating partners world-wide, will be our contribution to achieve these goals.

In the preparations of our new strategic plan for Malmö University, I want to highlight the importance of our international students and staff in this global undertaking. It is my conviction that the knowledge and experiences of our international students and staff, in combination with our university collaborations across the globe, is a crucial starting point for a relevant and focused strategy into the future.

Malmö University acknowledges internationalization and diversity as essential quality aspects of education and research, which includes diversity of perspectives, intellectual traditions and ways to acquire knowledge.

It is therefore important to have an inclusive approach to how we address the SDGs. All students and staff at Malmö University can participate in this. In my view, through the Agenda 2030, we have a unique opportunity to learn more about the world, to listen to – and share – new perspectives on global issues through our networks, and integrate these with our activities in education and research. The obvious point of departure is Goal 4: Quality Education: “to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all”.

A great opportunity lies in the current process of gender mainstreaming of all Swedish higher educational institutions as a part of the nationally declared gender equality objective of “women and men having equal power to shape society and their own lives”, see genus.se

An analysis of the Swedish academia highlights a number of important challenges for us to combat inequality, but at the same time we develop analytical frameworks and tools that should be shared and discussed internationally, in order to reflect on our own standards, but also to inspire – and get inspired by – our sisters and brothers across the globe, not least within academia. Goal 5: Gender equality: to achieve gender equality and empower all women and girls.

Decades  of research and numerous reports (see e g FAO, 2011: Women in agriculture – closing the gender gap for development) support that investments in girls’ and womens’ education create a better world in terms of less poverty, improved health and food security as well as more sustainable management of natural resources.

Let’s join forces in addressing these enormous challenges, and let education and research lead the way!

Per Hillbur, Deputy Vice-Chancellor

Polisutbildning på Malmö högskola? När börjar vi?

Detta är de två vanligaste frågorna jag fått de senaste veckorna, oavsett om jag rört mig på stan i Malmö eller i högskolans korridorer. Låt mig ge lite bakgrund. Rikspolischefen yttrade redan i december att Malmö vore en utmärkt ny utbildningsort för poliser, och på (s)-kongressen gick finansministern och inrikesministern gemensamt ut med att Sverige behöver 10 000 (tiotusen) fler polisanställda 2024. De nämnde två nya utbildningsorter, Malmö och så någon i Västsverige.

Nu är det dock så att Malmö högskola inte fått någon fråga om att stå värd för polisutbildning. Det innebär inte att vi inte är intresserade av att utbilda poliser i Malmö, vår rektor gjorde en framställan till inrikesministern i vintras tillsammans med kommunstyrelsens ordförande i Malmö om att intresse finns. Från högskolans sida har vi nämligen följt utvecklingen och lämnat ett positivt remissvar på slutbetänkandet om en akademisk polisutbildning – ”Polis i framtiden” – i höstas, samtidigt som vi konstaterar att dagens polisutbildning inte fyller platserna, redan polisanställda klagar högljutt över dålig lön och bristfälliga karriärmöjligheter vilket leder till att många lämnar yrket i förtid.

En analys av detta kräver ingen ”raketforskning” – polisutbildningen behöver reformeras och få en modern utformning, där de viktiga delarna i dagens utbildning som är starkt förknippade med ”polismans befogenheter” måste kompletteras med studier som reflekterar kring ett bredare samhällsansvar, lämpligen i samarbete med studenter som blir kollegor ute på fältet, såsom socialarbetare, lärare, kriminologer och andra i brottsförebyggande verksamheter. På några års sikt skulle vi med en sådan polisutbildning kunna påverka samhället tillsammans i en positiv riktning. Och i så fall är Malmös nya universitet den perfekta startpunkten – med ledande forskning kring brottsförebyggande arbete i en lokal, nationell och internationell kontext, något som skulle kunna bli en modell även inom polisutbildning. Vi bedriver redan idag påbyggnadsutbildning för poliser, och har yrkesverksamma poliser som doktorander i vår verksamhet.

Budskapet är enkelt: vi behöver bygga ett kunskapscentrum för brottsförebyggande och polisiärt arbete i Malmö, som så småningom kan ge en bra bas för en polisutbildning i ny tappning. För att detta ska bli möjligt behöver riksdagsmännen i Stockholm samla sig kring en akademiserad polisutbildning, och våra lokala politiker se bortom 2018 och kraftsamla för att skapa förutsättningar för detta. Just nu står både våra kollegor på Polismyndigheten, som ansvarar för dagens uppdragsutbildning, och lärosätena utan en tydlig kompass i frågan.

Per Hillbur
Prorektor Malmö högskola