Tapio Salonen: Kunskap kan driva förändring

Tapio SalonenNär kunskapsförakt och allsköns relativism breder ut sig har akademin en viktig uppgift att kunna och våga utmana trångsynthet och pk-ism.

Som ett sätt att göra det kommer vi att fortsätta att bjuda in välrenommerade internationella forskare till vår seminarieserie Knowledge for Change med syfte att lyfta angelägna samhällsfrågor med relevans för vårt lärosäte och vår samtid. Rektor har beslutat att vi fortsätter denna satsning i tre år. Detta engagemang är viktigt i våra ambitioner att bli ett universitet som når ut och tar ett stort samhällsansvar i en tid då många känner ovisshet och framtidspessimism. Här har forskningen en roll att självständigt och kritiskt utifrån en palett av skilda vetenskapliga perspektiv erbjuda eftertänksamhet och bredare perspektivseende.

Våra erfarenheter med de seminarier som vi haft de två senaste åren har speglat en spännande bredd i ämnen och fördjupningar. Alla sex föreläsningar är inspelade och tillgängliga och föreläsningarna finns i essäform. Förutom föreläsningarnas bidrag har en gjord utvärdering visat på betydelsen av alla de kringaktiviteter som genomförts i samband med dessa, i form av forskarmöten, träffar med doktorander med mera.

I den fortsatta satsningen kommer vi att föra en nära dialog med våra forskningscentrum och forskningsprogram om upplägget och värna om att föreläsningarna ger konkreta avtryck i våra olika verksamheter.

Har du idéer om vem/vilka vi borde bjuda in? Kontakta gärna mig (tapio.salonen@mau.se) eller koordinator Karolina Rosenqvist (karolina.rosenqvist@mau.se).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *