Tapio Salonen: Knowledge for Change lyfter forskningens roll i samhällsutvecklingen

Tapio SalonenMed universitetsstatus kommer ett utvidgat ansvar att samarbeta med olika samhällsaktörer. För att bidra till nya samhällslösningar krävs arenor där vi kan mötas. Ett exempel på ett sådant initiativ är vår seminarieserie Knowledge for Change.

Det gångna årets firande av att vi nu har blivit universitet har varit väldigt stimulerande. Nu väntar viktiga uppgifter för vårt lärosäte. I och med vår status som universitet behöver vi intensifiera vårt arbete med att hitta nya former för samarbete och samproduktion.

En särskilt viktig uppgift är att bidra till en mer användarorienterad och demokratiserad kunskapsutveckling. Det handlar om att ta fram hållbara lösningar som hjälper människor i deras vardagsliv och att stödja olika samhällsaktörers förmåga att förnya sig och bidra till samhällsnytta. Vi vill till exempel ta reda på hur ny teknik påverkar oss i vardagen, hur morgondagens boende ska se ut och hur sociala innovationer kan förbättra människors hälsa.

För att nå dit krävs kvalificerade akademiska samtal över ämnes- och fakultetsgränserna. I linje med vår nyligen antagna strategi för de kommande fem åren ska akademiska värden som oberoende, öppenhet och kritisk kunskapsutveckling vägleda vårt arbete. Det behövs många olika arenor och vägar för att nå dit.

Vår universitetsgemensamma seminarieserie Knowledge for Change lyfter forskningens roll i samhällsutvecklingen och hur våra universitet kan vara kritiskt granskande samtidigt som vi bidrar till lösningar på de samhällsutmaningar som världen står inför. Framför allt vill vi inspirera till kvalificerade flervetenskapliga diskussioner genom att knyta an till aktuella samhällsfrågor. Även allmänheten är välkommen att lyssna och förhoppningen är att serien ska hjälpa till att bygga nya relationer såväl lokalt som globalt.

Internationellt välrenommerade forskare som professor José van Dijck har tidigare bidragit med insikter i hur vi kan skydda medborgares och konsumenters rättigheter till sina data i det digitala samhället. 

Onsdagen 10 oktober håller Ananya Roy, professor i stadsplanering, social välfärd och geografi vid UCLA Luskin School of Public Affairs i USA, den femte föreläsningen i serien.

Hon kommer att tala om främlingsfientlighet, islamofobi och idéer om vit makt som ingår i ”Trumpismen” och som vinner mark i många länder. Frågorna är viktiga för oss i Sverige där vi ser ökade spänningar i samhället.

Jag hoppas att vi ses på onsdag!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *