Tapio Salonen: Kommunicerande kärl – Malmös sociala omvandling och Malmö universitets växande

Tapio SalonenMalmö universitets utbyggnad är nödvändigt för att Malmö stad kan växa och förse arbetsgivarna med kompetent och välutbildad arbetskraft. Samtidigt finns stora utmaningar för både staden och lärosätet; obalansen i utbildningsnivå mellan män och kvinnor, otillräckligt med studentbostäder, polisutbildningen och polisyrkets attraktivitet, obalansen mellan forskning och utbildning vid lärosätet, obalansen mellan olika stadsdelars sociala sammansättning m.m.

 Då jag på torsdag håller en öppen föreläsning på Stadsbiblioteket om Malmös sociala omvandling och segregation har jag  funderat  på vad det betyder för oss på Malmö universitet. Utan tvekan har lärosätets etablering och utbyggnad varit och förblir viktigt i den historiska förvandlingen från industri- till kunskapsstad. Andelen med minst tre års högskoleutbildning har bland 35-44 åringar i Malmö mer än fördubblats sedan millennieskiftet och uppgår 2017 till 40 procent. Skillnaden mellan kvinnor och män fortsätter dock att öka (35 procent bland män och 45 procent bland kvinnor). Även om utbildningsnivå numera ligger över rikssnittet ligger Malmö lägre än t.ex. Stockholm. Det är mycket som talar för att denna utbildningstrend kommer hålla i sig, speciellt i Malmö men också i regionen i stort. Sedan 80-talet har antalet inpendlare från den närliggande regionen mer än fördubblats. Förbättrade pendlingsmöjligheter innebär också ett större inströmning av människor från hela Skåne, vilket märks bland studenter och medarbetare.

Bland första majtalen kunde vi höra löften om tusen nya ungdomsbostäder i Malmö ifall nuvarande lokalpolitiska styre får fortsatt förtroende. Detta är givetvis angeläget och våra studentföreträdare argumenterade för fler studentbostäder nyligen i Sydsvenskan. Annat som har betydelse är regionens utlovade satsning på  fler specialistutbildade sjuksköterskor. De politiska partierna tävlar dessutom om att övertrumfa varandra när det gäller satsningar på polisyrket. Det kommer ha betydelse för Malmö universitets uppbyggnad av ny polisutbildning. Det är alltså mycket som alltså talar för nya utbildningssatsningar vid vårt lärosäte.

Det är lätt att bli både fartblind och närsynt i denna omvandling. Med de långtgående planer som finns för stadens fortsatta utbyggnad, med bl.a. nya stadsdelar i Nyhamnen och Norra hamnen, stöps staden om i rask takt och det kommer öka trycket på högre utbildning. Under de senaste fem åren har antalet utbildningsplatser planat ut vid vårt lärosäte, liksom landet i stort. Mycket talar dock för att 20-talet kommer att innebära en förnyad utbildningsboom. Det utmanar än mer våra strategiska ambitioner om att bättre balansera utbildning och forskning.

Vi, på Malmö universitet, kan därför förvänta oss en fortsatt dynamisk utveckling av både utbildning och forskning under de närmaste åren. En uppgift värdig en 20-åring på väg in i vuxenlivet, eller hur?

3 svar på ”Tapio Salonen: Kommunicerande kärl – Malmös sociala omvandling och Malmö universitets växande”

  1. Tack Tapio för den mycket intressanta och givande föreläsningen på Malmö Stadsbibliotek! Ett Stort nöje att få se och höra Dig så här 25 år efter Din disputation på Palestra!? Håller tummarna för Dig – DU GÖR SVERIGE OCH MALMÖ GÖTT <3! hälsar Maritta Carlin f.d elev

  2. Spelar ni in era offentliga föreläsningar? Var finns dem att se på nätet ?
    Om inte så borde ni göra det för Allmänheten som är både intresserade och finansiärer av er verksamhet 😀 !

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *