Charlotte Ahlgren Moritz: Kickoff för nytt samverkansprojekt

Charlotte Ahlgren MoritzVåren 2017 utlyste Vinnova projektmedel på 100 miljoner baserat på samverkansteman som Sveriges lärosäten tillsammans arbetat fram. Det blev stor nationell samling bland lärosätena och det bildades stora och mindre konstellationer som i augusti 2017 skickade in gemensamma ansökningar på olika teman. Naturligtvis deltog Malmö universitet och vi är nu aktiva deltagare i fem av de totalt fjorton ansökningarna som beviljades medel.

Under torsdagen är det kickoff i Stockholm för ett av de fem projekten. De projekt vi har gått med i har vi valt utifrån det arbete som vi är på väg in i för att ytterligare vässa vårt samverkans- och nyttiggörandeuppdrag. Det här är viktigt nu när Malmö universitet får möjlighet att starta ett holdingbolag. Strax innan jul kom den goda nyheten att vi får 2,4 miljoner i finansiering för att etablera ett innovationskontor.

Malmö universitet har valt att delta i följande fem projektteman:

  • Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan (SPETS)
  • Internationalisering av samverkan (INSA)
  • Samverkansintegrerat kvalitetssystem för ökat nyttiggörande (SKÖN)
  • Samverkan synliggjord – begrepp för högskolesektorns samverkan (SAMSYN)
  • Implementering av arbetssätt och ökad kunskap i området kunskapstillgångar och immateriella rättigheter – för stärkt samverkans och samhällsansvar (IMP)

Många av oss inom universitets- och högskolevärlden älskar visst akronymer!

Det finns några viktiga anledningar till att vi har valt att arbeta med just dessa projekt. Förutom att vi fortsätter fokusera på samverkan och samarbeten ger projekten också möjlighet att vidareutveckla vårt nationella nätverk med andra högskolor och universitet.

Charlotte Ahlgren Moritz och Charlotte Emlind Vahul.
Charlotte Ahlgren Moritz tillsammans med Charlotte Emlind Vahul, projektledare Chalmers, inför kickoffen på Arlanda.

I skrivande stund befinner jag mig på en konferensanläggning på Arlanda. Det är dags för kickoff för IMP, som leds av Chalmers tekniska högskola. Det ska bli roligt och utmanande att samarbeta med sexton lärosäten. Målet med projektet är att utveckla lärosätenas samverkansansvar och värdeskapande för samhället genom att nyttiggöra kunskapstillgångar, utan att frångå akademiska värden om öppenhet och oberoende.

SISP, branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks, och Patent- och registreringsverket (PRV) deltar också.

Det är visst inte bara vara vår sektor som gillar akronymer!

Vicerektor Charlotte Ahlgren Moritz

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *