Kerstin Tham: Från ljus till ljus

Kerstin ThamFörsta advent, snart åter hemma i Sverige efter konferensresa i Zimbabwe. Nu lämnar jag ett ljust och varmt land och hoppas på att möta ett upplyst och juligt varmt Malmö.

Jag har mitt hjärta i Afrika och särskilt från mina samarbeten i Uganda. Senaste besöket i södra Afrika var i Mozambique år 1982. Det var andra tider då. Mycket har hänt på kontinenten och det var historiska dagar som utspelade sig i Zimbabwe samtidigt som jag var där denna vecka. En ny president, Emmerson Mnangagwa, blev installerad efter 37 års styre av Robert Mugabe. Vi märkte en del av denna omvälvande förändring under vår vistelse och nu står landet inför en möjlig förändring och demokratisk utveckling.

Foto på personer som var med under konferensenSANORD, Southern African – Nordic Centre,är ett nätverk som ska främja samarbete, inom utbildning och forskning, mellan de nordiska länderna och södra Afrika. På denna konferens var representanter från 45 nordiska och sydafrikanska universitet på plats för att bland annat fira nätverkets 10-årsjubileum. SANORD 10 year booklet

Malmö högskola blev medlem år 2013. Jag har tillsammans med Karin Frydenlund, som är chef för enheten för internationalisering, och tre forskare från Malmö högskola deltagit i konferensen som har betytt mycket för landet Zimbabwe i den förändringssituation landet befinner sig i.

TV och tidningar har rapporterat om konferensen och lyft fram vikten av att landet nu bör satsa särskilt på högre utbildning och forskning i Zimbabwe. Våra kollegor i Zimbabwe uttryckte glädje och förväntan inför framtiden.

Eva Åkesson, rektor vid Uppsala Universitet, är ordförande för SUNORD och gjorde en viktig insats under hela konferensen och under 10-årsfirandet. Temat för årets konferens var ”The role of universities in research & technology – Transfer to improve livelihoods in southern Africa”. Mer än 7000 vetenskapliga artiklar har publicerats mellan de olika universiteten under 10 år, vilket är imponerande. Jag har tillsammans med rektorerna för Lunds universitet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet nätverkat med rektorer vid olika universitet i södra Afrika, bland annat värduniversitetet i Zimbabwe, National University of Science and Technology. Det finns, tack vare SANORD, fantastiska möjligheter för forskare, lärare och studenter vid Malmö universitet att påbörja samarbeten med universitet i Södra Afrika.

Nästa år är SUNORD-konferensen i Finland vilket innebär att flera forskare från Malmö universitet kan delta. Några områden som pekades ut var samarbeten inom utbildningsvetenskap, hälsovetenskap, migration, socialt arbete och breddat deltagande. jag ser fram emot att fortsätta diskussionerna på hemmaplan kring hur vi kan använda nätverket för att etablera långsiktiga relationer med forskare i södra Afrika och Norden.

Det var många som frågade efter vicerektor Cecilia Christersson som är en mycket uppskattad person som har gjort stora avtryck inom SANORD och som har varit instrumentell i vårt nya STINT-projekt som ska genomföras tillsammans med några svenska lärosäten och universitet i Sydafrika. Jag hoppas verkligen att många av våra forskare vill vara delaktiga i SANORD och STINT-projektet framöver.

Är nu på hemväg och sitter, tillsammans med vårt team från Malmö högskola, och väntar på vår flight. Vi kommer att sakna värmen och samhörigheten med varandra och de 170 personer från olika universitet som deltog i årets SANORD-konferens. Det känns särskilt angeläget att vi etablerar samarbeten med universitet i Zimbabwe.

Tillsammans kan vi göra skillnad!
Kerstin Tham
Rektor Malmö högskola

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *