Min eftermiddag med SUHF i Almedalen

SUHF hade tre seminarier under onsdagen och Malmö högskola var en aktiv deltagare. ”Vilket ansvar har forskare, journalister och politiker för ett framväxande desinformationssamhälle?” var först ut och rektor Kerstin Tham tillsammans med sin företrädare Stefan Bengtsson sammanfattade. Konkret förslag från Kerstin Tham: utbilda våra doktorander i förmågan att föra ut sin forskning till omvärlden. Alla var överens om att universitetens roll som kunskapsförmedlare är allt viktigare.

Rektor Kerstin Tham tillsammans med rektor Stefan Bengtsson, Chalmers.

På SUHF diskuterades även internationalisering under rubriken ”Hur påverkas forskning och akademi i en allt mer protektionistisk värld?” och den kommande utredningen fick en del inspel. Vikten av att rekrytera internationellt lyftes och även utmaningar genom att hoten mot den akademiska världen ökar i världen och då även rörligheten för akademiker från vissa länder.

Kerstin Tham lyfte vikten av att få finansiering för att bygga långsiktiga internationella relationer som exempelvis Linnaeus Palme-finansiering. Även betydelsen av internationalisering på hemmaplan diskuterades, exempelvis genom studenter från andra delar av världen, uppvuxna både i Sverige och andra länder. Vi måste också vidga begreppet internationalisering och även inkludera ansvar för FNs globala hållbarhetsmål.

Malmö högskolas rektor Kerstin Tham (andra från höger).

Sist ut på scen var Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, kring ämnet ”Vem och vad ska styra högskolan?” I panelen satt, bland andra, Charlotta Tjärdahl, tidigare studentkårsordförande på Malmö högskola och nu ordförande i Sveriges Förenade Studentkårer (andra person från höger). 

 

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.
Charlotta Tjärdahl, (andra från höger) tidigare studentkårsordförande på Malmö högskola och nu ordförande i Sveriges Förenade Studentkårer deltog i debatten.

Utredningen av ett nytt resurstilldelningssystem ska ligga till grund för en större reform av resursfördelningen – det är en förväntan från ministern och departementet på utredningen. Utredaren Pam Fredman till höger på bilden.
Diskussionen rörde sig också kring ett samlat anslag eller inte? Mycket förväntningar på att utredningen gräver i denna fråga för att synliggöra plus och minus.
Utredaren Pam Fredman var glad för att det fanns ett så stort engagemang för utredningen, inte bara från högskolesektorn utan även från andra sektorer. Min slutsats är att panelen lutade åt ett samlat anslag men inget hugget i sten!

Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor för samverkan och innovation

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *