Malmö högskola är verkligen möjligheternas högskola

Nu har jag haft fyra händelserika veckor på mitt nya uppdrag som rektor – på ett nytt lärosäte. För mig har det under denna första tid gällt att försöka fånga och bevara mina intryck när jag fortfarande kunnat se klart och haft lite ofrånkomlig distans.

Mitt första intryck är att alla medarbetare och studenter jag träffar är trevliga, engagerade och kompetenta.
Det känns som att klimatet är öppet och kreativt, vilket är en viktig förutsättning för forskning och utbildning av hög kvalitet och originalitet. Ett varmt och genuint samhällsengagemang genomsyrar all verksamhet, i ord och handling. Det tror jag är unikt för Malmö högskola.

Jag tycker det är intressant att se hur mycket det kollegiala inflytandet betyder för lärare och forskare. Det vi kommer att få anledning att diskutera mer ingående tack vare de två ledningsutredningarna (Utvecklad ledning av universitet och högskolorStärkt kollegialitet – för en bättre balans mellan linje och kollegium vid Malmö högskola).
Jag ser fram emot dessa diskussioner och tror att Malmö högskola kan skapa en bra modell som möjliggör att vi uppnår vår högskoleövergripande vision – att genom utbildning och forskning bidra till att lösa olika samhällsutmaningar.
Jag ser fantastiska möjligheter att bedriva flervetenskaplig och utmaningsdriven forskning inom flera unika områden. Här behövs dock en kraftsamling för att vi ska kunna konkurrera om olika typer av forskningsanslag.
Ekonomiska resurser för forskning är en av de viktigaste förutsättningarna för att högskolan ska få en berikande balans mellan forskning och utbildning, och det sin tur ser jag som den viktigaste kvalitetsaspekten för vår verksamhet.
Här måste vi alla hjälpas åt och använda våra kunskaper, erfarenheter och kompetenser på bästa sätt för att uppnå våra mål. Men vi får aldrig äventyra den kreativitet och det engagemang som medarbetare och studenter uttrycker och som är högskolans kapital och konkurrensfördel i jämförelse med många andra lärosäten i Sverige.

Förra veckan deltog jag i ett viktigt nationellt möte på Stockholms universitet arrangerat av Universitetskanslerämbetet (UKÄ). Det hade fokus på hur Sverige ska flytta fram sina positioner inom högre utbildning och forskning. Det talades mycket om vikten av ett berikande samband mellan forskning och utbildning, studentcentrerat lärande och implementeringen av det nya nationella kvalitetssystemet. Alla väntar nu på regeringens beslut.

Vid mitt samtal med vår minister Helene Hellemark Knutsson, i samband med mötet, uttryckte hon vikten av ökad basfinansiering för att vi ska kunna stärka utbildningens kvalitet och forskningsanknytning. Hon lyfte även vikten av breddad rekrytering till högskolan och att skapa nära samarbeten mellan universitet och högskolor för att utforma en hållbar lärarutbildning och, i förlängningen, skola. Hans Rosling var en av huvudtalarna och lyfte som vanligt fram att vi måste utveckla strategier som är baserade på fakta om hur det ser ut i världen. Vi skapar ofta bilder av verkligheten som inte är faktabaserade.

Universitetskansler Harriet Wallberg gjorde en fantastisk insats och måste känna sig mycket nöjd med den värdefulla dialog som uppstod under konferensen. Hon vill verkligen skapa en dialog inom Högsskolesverige,  vilket även uttrycks i förslaget om ett nytt nationellt kvalitetssäkringssystem.

Mycket av det som sades på konferensen ligger också helt i linje med hur Malmö högskola arbetar i olika frågor. En mycket intressant konferens och för mig var det en särskilt intressant upplevelse att för första gången i livet bo på hotell i Stockholm…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *