Välkomna till POPS blogg

 

I denna blogg kan ni läsa mer om vad POPS innebär och följa vårt arbete löpande. Syftet med POPS är att utbildningarna vid Malmö högskola än tydligare kan synliggöras och matchas mot det lokala näringslivets behov. Genom POPS utvecklar och tydliggör vi existerande samverkansprocesser och skapar en webbaserad plattform, ett digitalt skyltfönster, för de behov som Malmö högskolas studenter kan tillgodose organisationer och företag med under studietiden. I skrivande stund träffar projektledaren kursansvariga på Malmö högskolas fakulteter för en behovsanalys.