Storm uppdragsgivare åt studenter på Grafisk design

I september månad är Malmö högskolas nya innovationsmiljö Storm uppdragsgivare åt studenter på Grafisk design. Uppdraget är att hitta till och förstå Storms verksamhet och ge ett förslag på ett koncept som svarar på detta. Hur Storm kan synliggöras i Gäddan och i högskolans övriga byggnader. Studenterna ska förhålla sig till de möjligheter och begränsningar som finns tex lagar och förordningar och lokalförutsättningar. Samtidigt uppmanas de att vara innovativa och nytänkande. Idag presenteras en visualisering av studenternas designprocess.