Kick Off Idrottsvetenskap

POPS samarbetar med Karriärservice och Alumni & Vänner i många aktiviteter under hösten. Idag var det dags för Kick Off Idrottsvetenskap –  nätverksfrukost. Eventet ägde rum  i Storm , Malmö högskolas innovationsmiljö. Tre studenter, som läser sista året, hade satt ihop ett spännande program som bland annat bjöd på en inspirerande föreläsning av tidigare studenten Mikaela Färnqvist, idag idrottsentreprenör och affärsutvecklare på Innovation Skåne. Mikaela berättade om sin karriärresa, vikten av att nätverka och vilka eventuella fallgropar man kan tänka på som ny i arbetslivet. Därefter var det dags för Per Ågren som berättade om de viktiga arbete MFF i samhället gör för staden och samhället. Den 23 november hålls ett större mingel för nuvarande studenter, alumner och branschen som belyser framtida idrotter, framtida yrkesvägar.