Feedback och feedforward – för lärande

Tid: 19 oktober 09:15 – 16:00
Plats: Sal U306, Hälsa och samhälle, Jan Waldenströms gata 25
Målgrupp: Lärare och studenter

Välkommen till en pedagogikdag för lärare och studenter!
Fakulteten för hälsa och samhälle arrangerar tillsammans med Akademiskt lärarskap (AKL) en pedagogikdag för lärare och studenter. Dagens tema är ’Feedback och feedforward – för lärande’. Under dagen får du ta del av presentationer från lärare och studenter, oppositionsteater och en avslutande paneldebatt. Du kan ställa en fråga till panelen redan vid anmälan eller under själva dagen.

Se programmet och anmäl dig här

Världsdagen för sexuell hälsa

Tema: Migration och sexualitet

Tid och plats: 4 september 2017, Malmö stadsbibliotek, Slottet

13.00-13.10 Inledning. Lotta Löfgren-Mårtenson, professor, Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier, Malmö högskola och koordinator World Association for Sexual Health (WAS)

13.10-13.30 Presentation av forskarnätverket ”Migration, sexualitet och hälsa”. Pernilla Ouis, docent och vikarierande föreståndare på Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier, Malmö högskola.  

13.40-14.00 Sexuell hälsa och unga migranter. Camilla Ivarsson, Projektledare/sexolog Sexuell hälsa och ensamkommande unga, Malmö stad.

14.00-14.30 PAUS

14.30-14.50 Migration och sexuell riskutsatthet. Lotta Holmström, lektor i sexologi, Malmö högskola.

15.00-15.20 Utmaningar med att möta migranter ur ett hälso- och hiv-perspektiv. Povi Lawson, projektledare Noaks Ark Syd.

15.30-15.50 Kvinnor med annat modersmål än svenska, psykisk ohälsa och erfarenhet av emotionella, fysiska, psykiska, och sexuella övergrepp. Anne-Marie Wangel, barnmorska och lektor i vårdvetenskap Malmö högskola.

15.50-16.00 Avslutning och summering, Lotta Löfgren-Mårtenson.

Varmt Välkomna!

Docentföreläsning – Marcus Herz

Välkommen till docentföreläsning med Marcus Herz, Institutionen för socialt arbete. Titeln på Marcus docentföreläsning är Ett kritiskt och levande socialt arbete – forskning om socialarbetare, möten och människor.

Tid: 14 juni, klockan 16:00 – 18:00
Plats: A0406, Niagara, Nordenskiöldsgatan 1