Forskningsmedel till projekt om risk för våld vid busshållplatser

Manne Gerell vid Institutionen för kriminologi har fått forskningsmedel från K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, till sitt projekt Risk för våld vid busshållplatser, en utforskande studie av den relativa risken för våld i Malmö. 

Projektet ska studera risken för att utsättas för våld i anslutning till busshållplatser samt analysera geografiska riskfaktorer med fokus på knutpunkter i kollektivtrafiken.

Läs mer om projektet


K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige.

Pernilla Ouis vikarierande föreståndare för CSS

Docent Pernilla Ouis är vikarierande föreståndare för Centrum för sexologi och sexualitetsstudier under det kommande året.
– Den stora utmaningen är att involvera alla fakulteter i sexualitetsforskningen, så att CSS inte bara blir en angelägenhet för Hälsa och samhälle.

Pernilla Ouis har fått uppdraget att förestå, fördela medel, stödja och driva sexualitetsforskningen framåt på Malmö högskola, under professor Charlotta Löfgren-Mårtensons frånvaro.

Läs medarbetarnyheten 

Funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer

Åsa Alftberg och Elisabet Apelmo från Institutionen för socialt arbete har tillsammans med Kristofer Hanson vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet varit redaktörer för antologin med titeln Ljud tar plats. Funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer. 

Det finns ett stort behov av att bättre förstå de funktionshinder som finns i samhället och som begränsar eller i vissa fall omöjliggör allas aktiva delaktighet i samhällslivet. Antologin har som målsättning att bidra till ökad förståelsen för de hinder och begränsningar som finns i olika ljudmiljöer… Läs boken här

Tidigare i år arrangerades en halvdagskonferens på ämnet. Förutom Åsa Alftberg och Elisabet Apelmo deltog Ingrid Runesson, Hanna Egard och Per Germundsson från Institutionen för socialt arbete. Utbildningsradion var där och filmade och klippen finns tillgängliga på UR Samtiden. På måndag och tisdag sänder även Kunskapskanalen klippen.