Feedback och feedforward – för lärande

Tid: 19 oktober 09:15 – 16:00
Plats: Sal U306, Hälsa och samhälle, Jan Waldenströms gata 25
Målgrupp: Lärare och studenter

Välkommen till en pedagogikdag för lärare och studenter!
Fakulteten för hälsa och samhälle arrangerar tillsammans med Akademiskt lärarskap (AKL) en pedagogikdag för lärare och studenter. Dagens tema är ’Feedback och feedforward – för lärande’. Under dagen får du ta del av presentationer från lärare och studenter, oppositionsteater och en avslutande paneldebatt. Du kan ställa en fråga till panelen redan vid anmälan eller under själva dagen.

Se programmet och anmäl dig här

Världsdagen för sexuell hälsa

Tema: Migration och sexualitet

Tid och plats: 4 september 2017, Malmö stadsbibliotek, Slottet

13.00-13.10 Inledning. Lotta Löfgren-Mårtenson, professor, Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier, Malmö högskola och koordinator World Association for Sexual Health (WAS)

13.10-13.30 Presentation av forskarnätverket ”Migration, sexualitet och hälsa”. Pernilla Ouis, docent och vikarierande föreståndare på Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier, Malmö högskola.  

13.40-14.00 Sexuell hälsa och unga migranter. Camilla Ivarsson, Projektledare/sexolog Sexuell hälsa och ensamkommande unga, Malmö stad.

14.00-14.30 PAUS

14.30-14.50 Migration och sexuell riskutsatthet. Lotta Holmström, lektor i sexologi, Malmö högskola.

15.00-15.20 Utmaningar med att möta migranter ur ett hälso- och hiv-perspektiv. Povi Lawson, projektledare Noaks Ark Syd.

15.30-15.50 Kvinnor med annat modersmål än svenska, psykisk ohälsa och erfarenhet av emotionella, fysiska, psykiska, och sexuella övergrepp. Anne-Marie Wangel, barnmorska och lektor i vårdvetenskap Malmö högskola.

15.50-16.00 Avslutning och summering, Lotta Löfgren-Mårtenson.

Varmt Välkomna!

Docentföreläsning – Marcus Herz

Välkommen till docentföreläsning med Marcus Herz, Institutionen för socialt arbete. Titeln på Marcus docentföreläsning är Ett kritiskt och levande socialt arbete – forskning om socialarbetare, möten och människor.

Tid: 14 juni, klockan 16:00 – 18:00
Plats: A0406, Niagara, Nordenskiöldsgatan 1

Ny löneadministratör

Lilly Kjellander är ny löneadministratör för HS. Hennes kontaktuppgifter är: 

  • 040-665 7019
  • lilly.kjellander@mah.se

Karin Adamsson som tidigare arbetat som löneadministratör går i pension.

Tack till Er alla för ett mycket gott samarbete under de år jag arbetat med Er.
Med vänlig hälsning
Karin Adamsson

Seminar: RefWorks for systematic searches

DESCRIPTION

Systematic searches generate a large number of references and conducting the same search in several databases will result in duplicates. In this session, Malmö University Library offers you an opportunity to learn how to use RefWorks when doing systematic searches. We will guide you through the steps of importing and managing your references in a structured way.

The seminar will cover:

  • How to import a large number of references from different databases into your
  • Refworks-account
  • How to systematically work with your folders
  • How to check for duplicates

Session pre-requisites:

Sign up for an account in RefWorks: https://www.refworks.com

Date and time:

Thu 23 March 2017
09:00 – 11:30

Location:

Ellipsen, Health & Society Library
Jan Waldenströms gata 25
Malmö