FORTE-anslag till HS

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) har idag offentliggjort årets beviljade projekt. Av totalt 1032 ansökningar har 87 projekt fördelats medel, däribland två projekt från vår fakultet:

Charlotta Holmström 2 330 TSEK för projektet “Oklara sexuella situationer: om unga människors resonemang kring samtycke och gränsdragningar i sexuella möten”

Björn Johnson 1 630 TSEK för projektet “Föräldrar som utsätts för brott av sina vuxna barn med narkotikaproblem”

Ett stort grattis till er båda från alla HS-kollegorna!!!

Ny kanslichef

I veckan har det blivit klart att det blir Thomas Strandberg som efterträder Ewa Strömsten som kanslichef på HS. Thomas har varit kanslichef på TS och kommer att arbeta 60 procent på HS och därutöver på gemensam förvaltning vara ansvarig för högskolans registratur m.m. Ewa och Thomas kommer under oktober att överlappa varandra innan Ewa slutar den 1 november. Vi hälsar Thomas varmt välkommen till HS!

Höststart

Då är det igång för fullt – veckan har präglats av överfulla introduktioner och förväntansfulla studenter! Vi kan konstatera att alla våra utbildningar är hett eftertraktade och antagningspoängen har gradvis höjtjs de senaste åren så pass mycket att vi nu seriöst måste diskutera alternativa antagningsvägar för att leva upp till mål om breddad rekrytering och genomströmning. Särskilda utvecklingsarbeten kommer genomföras kring detta inom fakulteten under kommande läsår!
I dagarna gratulerar vi särskilt till Elisabeth Carlson (docentföreläsning igår) och Christin Wann-Hansson som installeras som klinisk professor idag!
Process kring att välja ny fakultetsstyrelse för åren 2016-2018 drar nu igång. I veckan har fakultetens valberedning konstituerats med Johan Engblom (ordf), Elisabeth Carlson, Björn Johnson och Johanna Bengtsson. Ta kontakt med dem för att nominera lämpliga kollegor!
Önskar er alla en skön höststart!

Slutspurt på läsåret

Som vanligt är de sista veckorna intensiva med examinationer, avslutningar och allt som MÅSTE vara färdigt innan sommaruppehållet. På HS kan vi också glädja oss åt de väldigt positiva söksiffrorna inför nästa läsår; nästan alla programutbildningar, även på masternivå, har ett ökat antal förstahandssökande.

Vi har också i dagarna nåtts av en aktuell jämförelse av vår forskning som visar att MAH befäster sina positioner jämfört med andra lärosäten när det gäller externa medel, publiceringar och citeringar. Räknat i relation till våra statsanslag placerar sig MAH på första plats när det gäller publiceringar i relation till våra anslag och på en hedrande tredje plats i ett sammanvägt effektivitetsmått (efter Chalmers och KTH). Detta kan vi alla glädja oss åt och som visar att det verkligen finns fog för vår önskan om universitetsstatus!

Installationer

Det är mycket som händer på fakulteten så här i slutet av vårterminen. Nästa vecka vill vi särskilt uppmärksamma följande evenemang:

Docentföreläsning av Ellis Janzon – onsdag 27 maj kl 15.00 i U 208

Professorsinstallation av Finnur Magnusson – torsdagen 28 maj kl 16.00 i HS Aula

Alla är givetvis hjärtligt välkomna att fira kollegorna!

Tapio

Välkomna till Nytt från HS!

Nu kör Hälsa och samhälle igång en blogg som ersätter tidigare nyhetsbrev från fakulteten. Det finns flera fördelar med kanalen, bland annat att informationen kommer att läggas ut löpande av flera olika medarbetare, vilket skapar ett dynamiskt flöde och en mångfald av röster.
Såväl KS som TS har goda erfarenheter av liknande bloggar.

Tanken är att HS-bloggen skall hålla oss alla informerade om vad som händer, händelser som olika verksamheter vill uppmärksamma etc. Det blir också ett sätt för oss i ledande befattningar inom fakulteten och ute på våra institutioner att på ett lättsamt sätt förmedla aktualiteter och väsentligheter i våra verksamheter.

Som dekan har jag som ambition att löpande skriva blogginlägg. Just nu är t.ex. avvecklingsarbetet med HV-institutionen inne i en fas där konsekvensanalyser på de tilltänkta mottagande institutionerna kommer att ske de närmaste veckorna. Efter facklig samverkan 6 maj är det tänkt att fattas ett slutligt beslut om överföring av berörda verksamheter till 1 juli. I praktiken övergår tidigare HV-verksamheter till sina nya institutioner efter semesterperioden. Det är inte aktuellt med någon förändring av dessa befintliga verksamheter i samband med överflyttning till andra institutioner. Jag ser fram emot förverkligade av de förslag på utvidgade och nya utbildningar som för närvarande är föremål för granskning av MAH:s programutskott (hearing 27 maj)!