Vet du när trakasserier och kränkningar blir olagliga?

-Om inte erbjuds här ett tillfälle att få reda på det.

Fredagen den 11 mars hålls ett utbildningstillfälle för chefer, medarbetare och studenter om Mänskliga rättigheter och diskrimineringelagen i Aulan på HS . Frågor som kommer att beröras är:

  • När blir trakasserier och kränkningar olagliga?
  • Vem har ansvar att agera?
  • Vilka krav ställs?
  • Vad ska vi fokusera på i det dagliga mötet mellan oss som studenter och medarbetare?

Anmäl dig själv, ta med en kollega  och informera dina studenter!

Anmälan kan göras via denna länk

Utdelning av NOR (Nit och Redlighet)

Om du vid utgången av 2016 har varit statligt anställd i 30 år eller lämnat din anställning med pension efter minst 25 år har du möjlighet att tilldelas  utmärkelse av NOR. Utdelningen sker den 25 maj kl. 11:30 med en gemensam lunch.

Anmälan görs till HR-specialist Johanna Bengtsson, senast den 14 mars. Du kommer sedan att få en matriken med sammanställning över dina anställningar för att kunna kontrollera tiden.