UR Samtiden sänder

Nu lanserar UR Samtiden serien “Flyktingfrågor och antirasism”. På tisdag och onsdag sänds inslag från en konferens som Institutionen för socialt arbete nyligen arrangerade.
Inslagen kommer att läggas ut på urplay.se direkt efter sändning.

Tisdag 24 november
15:45 – 16:00 Frivilliga och kommunala insatser

Onsdag 25 november
14:00 Dom kallas ensamkommande
14:10 Välfärdsstatens utmaningar
15:15 Från rasism till rasifiering
15:30 Antirasistiskt arbete

Susanna Alakoski blir hedersdoktor

Susanna-Alakoski-webb– Att bli hedersdoktor är omvälvande. Jag är själv socionom i botten och har ägnat mitt skönlitterära författarskap åt att utforska den utsatta människans livsvillkor och upplevelser. Att bli hedersdoktor är ett erkännande som knyter samman mitt yrkesliv, säger Susanna Alakoski.
Dagen innan håller hon en öppen föreläsning med titeln ” Det sociala”.

Läs mer