Malmö universitet arrangerar konferens om våldsutsatta kvinnor

Malmö universitet kommer att stå som värd för en konferens som vänder sig till yrkesverksamma inom omvårdnad och forskare som arbetar för att förebygga våld mot kvinnor.

Organisationen The nursing network on violence against women international (NNVAWI) består av sjuksköterskor, barnmorskor, socionomer, folkhälsovetare och tvärvetenskapliga forskare från hela världen. Deras återkommande konferenser är ett viktigt forum för nätverkande och kunskapsutbyte om framför allt mäns våld mot kvinnor. I samband med 2018 års konferens i Kanada blev det officiellt att Malmö universitet kommer att stå som värd för den 23:e konferensen. Det är första gången som konferensen arrangeras i Europa.

Hafrún Finnbogadóttir, universitetslektor vid Malmö universitet, har varit del av nätverket under några år och det är tack vare hennes kontakter inom organisationen som konferensen kommer till Malmö universitet mellan den 30 juni och 2 juli år 2020.

Tanken är att konferensen ska bidra till att skapa nya möten mellan yrkesverksamma sjuksköterskor och forskare i Sverige, övriga Norden och andra delar av världen.

Hafrún Finnbogadóttir är sjuksköterska med specialistutbildning till barnmorska. Hon arbetar just nu med ett projekt som kartlägger förekomsten av familjevåld mot gravida och nyförlösta kvinnor. Förhoppningen är att projektet kan bidra till ökad kompetens bland vårdpersonal.

I huvudet på en professor med Anette Gjörloff Wingren

Hur uppkommer en cancercell och hur kan man ta död på den?

Anette Gjörloff Wingren är professor i biomedicinsk laboratorievetenskap och forskar bland annat på nya metoder för hur man kan identifiera aggressiva cancerceller. De största utmaningarna inom cancerforskningen är att upptäcka vilka celler som drabbats av cancer och att oskadliggöra dem. I Anettes forskning arbetar hon och hennes forskarkollegor med att skapa artificiella nanopartiklar i form av små “plastantikroppar” som ska upptäcka vilka celler som är drabbade av cancer. Målet är att få plastantikropparna att fästa sig på cancercellerna. I framtiden hoppas man att det kan bli möjligt att injicera nanopartiklar fyllda med gift som tar död på cancern. Det kommer kunna innebära tidigare diagnos och behandling, vilket kan rädda fler liv.

Tid: 7 november, kl 17-18
Plats: Niagaras café, våning 2, Nordenskiöldsgatan 1

 

Anne Wennick prisas för cancerforskning som lyssnar in anhöriga

När en familjemedlem får cancer påverkas hela familjens hälsa. LMK-stiftelsens medicinpris 2018 går till två forskare som lyfter in patientens och familjens perspektiv för att utveckla såväl cancervården som stödet till familjen. Anne Wennick vid Fakulteten för hälsa och samhälle är en av pristagarna.

Anne Wennick arbetar med kroniska sjukdomars inverkan på familjen, även på lång sikt. Hennes aktuella studier handlar om hur partnern till män med prostatacancer påverkas och hur familjens situation ser ut när mamman får bröstcancer.

Läs mer här